projekt

Här kan du se några av de projekt Sarah Birgitta Trädgårdsdesign har levererat.

Oas för människor och biologisk mångfald

Villa, Stora Mellösa

Här önskade kunden en ritning för att kunna bygga upp trädgården steg för steg under en längre tid. En tom, sluttande gräsyta ska bli en mysig trädgård med en tydligare rumsindelning. Här önskade kunden ett paradis för humlor och bin! Genomtänkta växtval som uppskattas av insekter, boplatser i form av komposter, ris-staket och buskage samt en damm gynnar den biologiska mångfalden.

Modern torpträdgård

Fritidshus, Askersund

Design av trädgård till ett nybyggt fritidshus nära Vättern. Kunden ville ha en torpträdgård med en modern känsla, Här efterfrågades bland annat flera sociala ytor för bjudningar, ett spabad och stora gräsytor för spel och lek. I det här fallet ville kunden välja växter till rabatter och planteringar själv, men önskade en lista med förslag på växter som trivs i den tunga lerjorden som är i trädgården.

Rabatt för soligt läge

Rabatt i soligt läge

En design för en enskild rabatt i soligt läge. Den här gången kontaktade kunden mig för att få hjälp att välja växter till en ny rabatt. Form och storlek var bestämd sedan innan. Resultatet blev en romantisk rundel med dvärgsyren ’Palibin’ som ger höjd och en underplantering med rosen ’Pink the Fairy’ och perenner med silver-grå blad.

projekt

Här kan du se några av de projekt Sarah Birgitta Trädgårdsdesign har levererat.

Oas för människor och biologisk mångfald

Villa, Stora Mellösa

Här önskade kunden en ritning för att kunna bygga upp trädgården steg för steg under en längre tid. En tom, sluttande gräsyta ska bli en mysig trädgård med en tydligare rumsindelning. Här önskade kunden ett paradis för humlor och bin! Genomtänkta växtval som uppskattas av insekter, boplatser i form av komposter, ris-staket och buskage samt en damm gynnar den biologiska mångfalden.

Modern torpträdgård

Fritidshus, Askersund

Design av trädgård till ett nybyggt fritidshus nära Vättern. Kunden ville ha en torpträdgård med en modern känsla, Här efterfrågades bland annat flera sociala ytor för bjudningar, ett spabad och stora gräsytor för spel och lek. I det här fallet ville kunden välja växter till rabatter och planteringar själv, men önskade en lista med förslag på växter som trivs i den tunga lerjorden som är i trädgården.

Rabatt för soligt läge

Rabatt i soligt läge

En design för en enskild rabatt i soligt läge. Den här gången kontaktade kunden mig för att få hjälp att välja växter till en ny rabatt. Form och storlek var bestämd sedan innan. Resultatet blev en romantisk rundel med dvärgsyren ’Palibin’ som ger höjd och en underplantering med rosen ’Pink the Fairy’ och perenner med silver-grå blad.