22 vintergröna växter för struktur i rabatten året om

Något som gör stor skillnad i trädgården under vintern är växter som behåller den gröna färgen året om. Städsegröna och vintergröna växter piggar upp och ger grönska även under vintern. Dessa växter är utmärkta att använda som en stabil grön bas i rabatter. Här är en lista med 22 vintergröna växter för struktur i rabatten året om. 

De vanligaste vintergröna och städsegröna växterna är buskar och träd, men det finns även ett gäng perenner och klätterväxter som behåller sina blad och den gröna färgen över vintern. 

Innan vi går vidare till växtlistan finns det några information som är viktig att känna till:

Olika förutsättningar i vårt avlånga land

Först och främst: växters förmåga att behålla bladen över vintern kan skilja sig mellan olika lägen och olika zoner. Det finns fler vintergröna växter i den sydligaste delen av Sverige, eftersom växterna inte är lika utsatta för kyla där. Å andra sidan är det kanske det är viktigare med de vintergröna elementen under Skånes gråa vintrar än i den nordligaste halvan av landet som är täckt av ett snötäcke som är dekorativt i sig självt. 

I ett blåsigt läge kommer vintergröna växter – alltså de växter som tappar sina blad under vårvintern – allra troligast tappa sina blad tidigare än i ett vindstilla läge.

Funkia och hasselört är skuggtåliga perenner

Hasselört som underplantering till funkia. Hasselörten är vintergrön, funkia vissnar ner på hösten.

Lite kort om skillnaden mellan vintergrön och städsegrön

Vintergrön och städsegrön är två begrepp som används för växter som är gröna under vinter. Det finns en viktig skillnad mellan dessa begrepp, som är bra att känna till för att sköta växterna på rätt sätt. 

Vintergröna växter tappar sina blad under vinter/tidig vår och får nya blad under våren. Några exempel på vintergröna växter är avenbok, bok, vintergrön liguster och alunrot. 

Städsegröna växter däremot behåller sina blad året om. Några exempel på städsegröna växter är murgröna, waldsteinia, buxbom, rhododendron och de flesta barrväxter.

Läs mer om skillnaden mellan städsegrönt och vintergrönt här.

Städsegröna växter är känsliga för tjältorka, vilket kan ske när den starka vårvintersolen värmer upp växterna, detta signalerar till växterna att vakna till liv och då börjar vätska avdunsta från bladen. För att behålla vätskebalansen behöver växten tillgång till ny vätska, och om marken då är frusen kan växten inte ta upp vatten från jorden. Växten kan se fin och grön ut under vintern, men bli brun, torka ihop och i värsta fall dö när våren kommer. 

Idegranshäck och funkia är en fin kombination

Välklippt idegranshäck i en av Enköpings alla parker.

Rätt växt till rätt plats

Som alltid när det kommer till att välja växter till sin trädgård är det viktigaste att välja växter som kommer att trivas. Med rätt växt på rätt plats skapar vi en trädgård med växter som kommer frodas och troget återkomma år efter år.

Det finns en rad olika faktorer som avgör om en växt kommer trivas på en plats eller inte. Det handlar bland annat om ljusförhållanden, jordmån och fuktighet i marken. Här kan du läsa mer om det.

Städsegröna buskar och träd

De buskar jag nämner i listan här nedanför är städsegröna, det vill säga att de behåller sina blad eller barr året om. Det innebär att de kan drabbas av tjältorka (mer om det högre upp i inlägget), speciellt om de är planterade i soliga lägen.

Hybrididegran

Taxus x media

Hybrididegran är tåliga buskar med glänsande gröna barr. Perfekt till täta, städsegröna häckar och formklippning. De tål hård beskärning och kan skjuta nya skott från gammal ved, till skillnad från de flesta andra barrväxter. 

Ljus: sol-skugga
Läge: tål ej salt, planteras därför inte nära väg som saltas
Jord: väldränerad jord, gärna god tillgång till fukt och näring
Härdighet: zon 1-4(upp till zon 5 beroende på sort)

Naturligt klotformad tuja.

Tuja

Tuja occidentalis

Personligen är jag inte så förtjust i tuja som häck, de ser ofta lite skräpiga och tråkiga ut om de inte är extremt välskötta. Det finns många andra bra alternativ att välja istället.

Däremot finns det mindre tujor som har ett naturligt rundat växtsätt. Ett utmärkt alternativ att använda som stomme i rabatter och planteringar för den som inte har lust att hålla sina buskar i trim genom beskärning ett par gånger per sommar.

Det finns rätt många olika sorter i olika storlekar och med olika färg. Några odlingsvärda sorter är ’Tiny Tim’, ’Little Giant’, ’Danica’ och ’Recurva Nana’ som har dekorativt vridna skott.

Ljus: sol
Jord: helst väldränerad, näringsrik och fuktighetshållande, men de flesta jordar som inte är alltför torra går bra
Härdighet: varierar beroende på sort, vissa upp till zon 6 och andra bara till zon 3

Gigantisk rododendron i slottskogen i Göteborg. Jag är 1,70 m, för referens.

Rododendron

Rhododendron

Stora buskar med otrolig och överdådig blomning i maj. Jag kan verkligen rekommendera ett besök i Sofieros slottsträdgård under rododendronblomningen, det är en helt magisk upplevelse.

Det finns även mindre sorter som är upp till en meter höga, dessa kallas alprosor. 

Ljus: halvskugga, växer bra även i skugga – blommar dock inte lika överdådigt där
Läge: skyddad från vind för större chans att behålla bladen längre in på vintern
Jord: väldränerad, mullrik och fuktighetshållande jord med lågt pH-värde
Härdighet: zon 1-4(upp till zon 5 beroende på sort)

vit rhododendron som blommar i Sofieros slottsträdgård

Vitblommande parkrododendron i Sofieros slottsträdgård.

Lagerhägg

Prunus laurocerasus

Lagerhägg är en grupp städsegröna buskar som tillhör samma släkte som körsbär och plommon. De har stora, kraftiga blad som påminner om rododendron. Lagerhägg är tåliga buskar som klarar de flesta lägen bra och med tiden kan bli riktigt stora buskar eller små träd.

Ljus: sol-skugga, helst halvskugga
Läge: skyddad från vårvintersol och vind för att undvika tjältorka
Jord: trivs i de flesta jordar, men mår bäst i mullrik och näringsrik jord
Härdighet: zon 1-3

Vinterliguster

Ligustrum var. Italicum 'Atrovirens'

Vinterliguster blir allt vanligare att se som häckväxt. Liguster är utmärkt att beskära och passar som både häck och formklippta buskar, till exempel klot. De mörkgröna bladen sitter vanligtvis kvar genom vintern, men tyvärr har vinterliguster den senaste tiden ofta drabbats av bladfläckssjuka (Cercoseptoria ligustrina) som gör att den tappar bladen i förtid.

Ljus: sol-halvskugga
Läge: skyddad från vind för större chans att behålla bladen längre in på vintern
Jord: trivs i de flesta jordar
Härdighet: zon 1-3

Blå järnek

Ilex x meserveae

Blå järnek är städsegröna buskar eller små träd med ett kraftigt, mörkgrönt bladverk. De har dekorativa, röda bär som sitter kvar länge under vintern. En klassisk julprydnadsväxt, men som inte är lika vanlig i trädgårdar som den var under de vintergröna växternas prime time under 70-talet.

Ljus: sol-halvskugga
Läge: skyddad från vind
Jord: fuktighetshållande jord med mycket mull
Härdighet: zon 1-4

Bergbambu

Fargesia murielae

Bergbambu är en tålig bambu som är städsegrön. Det finns olika sorter, som främst skiljer sig i storlek; ’Bimbo’ är 1-1,5 meter hög och strax under 1 meter bred, ’Simba’ är något större och ’Jumbo’ kan bli uppåt 4 meter hög och bred. Samtliga har ett rätt så upprätt växtsätt.

Ljus: sol-halvskugga
Jordmull- och näringsrik jord som är fuktighetshållande, dock ej stående vatten
Härdighet: zon 1-3(4)

Buxbom

Buxus sempervirens

Buxbom är en klassisk växt som länge har använts för låga häckar och formklippning. Inte minst i England. Innan du väljer att plantera buxbom är det det viktigt att du känner till att de ofta drabbas av skadedjursangrepp och svampsjukdomar. Några bra växter som kan ersätta buxbom är hybrididegran, en, beberis och måbär. De två sista är dock inte gröna under vintern.

Tips! Sök på topiary på Pinterest eller Instagram för att se vilka mästerverk som kan skapas med hjälp av formklippning.

Ljus: sol-halvskugga
Jordde flesta näringsrika och väldränerade jordar, dock ej torr jord
Härdighet: zon 1-3

plantering av buxbomsklot

Buxbomsklot.

Kryptuja

Microbiota decussata

Låg marktäckande barrväxt som påminner om tuja, men inte tillhör samma släkte trots det svenska namnet. Kryptuja är en långsamväxande marktäckare som är utmärkt som underplantering till buskar och träd.

Välj gärna E-plantan ’Sibirteppe’ E som är särskilt utvald för att den är särskilt frisk.

Ljus: sol-halvskugga
Jord: växer bra i de flesta jordar men bäst i väldränerad och näringsrik jord
Härdighet: zon 1-5(6)

Bergtall

Pinus mugo

Bergtall är mindre än vår svenska tall. Den rena arten kan bli uppåt 10 meter hög och 5 meter bred och växer som en stor buske eller ett lite, flerstammigt träd. Den mindre sorten ’Mops’ och underarten balkanbergtall blir mindre, mer kompakta buskar.

Ljus: sol
Jord: kräver väldränerad jord, klarar annars de flesta jordtyper – tål även torka

Härdighet: zon 1-7 (beroende på sort, vissa är mindre härdiga)

Koreagran

Abies koreana FK Ultuna E

Koreagranen har en kompakt, klassisk granform med en genomgående stam. Den får dekorativa blåa kottar och har mörkgröna barr med vitaktig undersida. Till skillnad mot vår svenska gran har koreagranen (och andra granar som tillhör Abies) mjukare barr och upprättstående kottar.

Ljus: sol
Jordmullhaltig , väldränerad jord med god tillgång till näring
Härdighet: zon 1-5(6)

Gammal murgröna klättrar på ruinerna i Visby Botaniska Trädgård

Gammal murgröna klättrar på ruinerna i Visby Botaniska Trädgård

en städsegrön klätterväxt

Klätterväxter kan ofta även användas som marktäckare. Murgröna, klematis eller vildvin kan istället för att ledas upp på något för att klättra hållas nere på marken.

Murgröna

Hedera helix

Murgröna är en klätterväxt som suger sig fast i underlaget med hjälp av sugfötter. Bör därför inte planteras intill en byggnad eller träd som kan skadas. Även utmärkt som marktäckare. Murgröna är Gotlands landskapsblomma och växer vilt runtom på ön. 

I zon 3 och uppåt är det viktigt att vi väljer en sort som är tillräckligt härdig, till exempel GRAFIK E, HULDRA E eller HYMN E.

Ljus: halvskugga-skugga
Jord: väldränerad, fuktighetshållande och näringsrik jord
Härdighet: zon 1-3 (upp till zon 4 beroende på sort)

Vintergröna och städsegröna perenner, ormbunkar och prydnadsgräs

De flesta perenner här nedanför är vintergröna, det vill säga att bladen är gröna under vintern för att sedan vissna till våren när de nya bladen kommer. Merparten av perennerna i listan är lite lägre och passar utmärkt som kantväxt i en rabatt eller marktäckare under träd och buskar.

JULROS

Helleborus

Tidigt på våren slår julrosens blommor ut, vissa sorter redan i december-januari. Det finns många olika julrosor, med olika blomfärger och blomningstid. Enkla eller fyllda blommor. Enfärgade, prickiga eller mönstrade. Vita, gröna, aprikos, vinröda, svartlila och rosa; det finns en julros för alla smaker. Bladen är vintergröna.

Ljus: halvskugga-skugga
Jord: väldränerad, fuktighetshållande och näringsrik jord
Härdighetberor på sort, men övervintrar pålitligt eller vanligtvis i hela landet (härdighet A/B).

Läs mer: Julros – tidig blomning att se fram emot

julros med tidig blomning

Julros i Örebros stadspark.

HJÄRTBERGENIA

Bergenia

Tacksam perenn som klarar de flesta lägen, men trivs bäst i skugga. Bladen är vintergröna, men vissa sorter får en röd ton under hösten som de sedan behåller under vintern. Det finns flera olika sorter, från den klassiska ’Vinterglöd’ som får starkt röda blad under vintern, till vitblommande ’Bressingham White’ eller småbladiga ’Baby Doll’. 

Ljus: sol-skugga
Jord: växer bra i alla jordar, tål torka
Härdighet: beror på sort, men övervintrar pålitligt eller vanligtvis i hela landet (härdighet A/B).

Läs mer: Bergenia – en tålig perenn för alla lägen.

Bergenia med höströda blad

Bergenia med vintergröna, höstrodnade blad.

Hasselört är en av listans skuggtåliga perenner

Hasselört är en låg, marktäckande perenn med vintergröna blad.

HASSELÖRT

Asarum europaeum

Njurformade, blanka blad som är gröna året om. Bildar med tiden täta, mörkgröna mattor. Hasselört är en marktäckare som blir cirka 10 cm hög.

Ljus: halvskugga-skugga
Jord: fuktighetshållande och mullrik jord
Härdighet: kan odlas och övervintrar pålitligt i hela landet (härdighet A).

Skuggröna

Pachysandra terminalis

Skuggröna är en låg marktäckare som fungerar allra bäst i skuggigt läge. Vid för mycket sol – vilket kan vara mer än 3 timmar per dag om det inte finns tillräckligt med fukt i jorden – blir bladen brända och plantorna växter dåligt. Bladen är vintergröna och håller färgen fint genom vintern.

Skuggröna är egentligen en låg buske, och inte en perenn, men får vara med här under perenner ändå eftersom den oftast används på samma sätt som perenner.

Ljus: halvskugga-skugga
Jord: fuktighetshållande och mullrik jord, ej alltför torrt
Härdighet: kan odlas och övervintrar pålitligt i hela landet (härdighet A).

Läs mer: Marktäckare för alla lägen

Skuggröna behåller sin gröna färg hela året

Skuggröna.

Revsuga

Ajuga reptans

Revsuga är en lättskött och snabbväxande marktäckare. Små, vita eller blåvioletta blommor under försommaren, färgen beror på sort. Bladen är vintergröna. Revsugan sprider sig med revor. Passar utmärkt som kantväxt eller i lite fuktigare stenpartier.

Ljus: sol-halvskugga
Jord: fuktighetshållande och mullrik jord
Härdighet: kan odlas och övervintrar pålitligt i hela landet (härdighet A)

Spetsbräken

Polystichum setiferum

Vintergrön ormbunke med gröna, finflikiga blad. Spetsbräken blir 50-60 cm hög och bildar täta tuvor. Utmärkt i rabatt, trädgårdslund och intill vatten.

Ljus: halvskugga-skugga
Jord: näringsrik, fuktig, väldränerad och mullrik jord
Härdighet: kan odlas och övervintrar pålitligt i hela landet (härdighet A).

Läs mer: Mer ormbunkar i trädgården!

Kort info om perenners härdighet

A – Växten går att odla och kan övervintra i hela Sverige

B – Växten behöver en skyddad och väldränerad växtplats, och kan då odlas i hela Sverige

C – växten behöver en skyddad och väldränerad växtplats, och kan då odlas i stora delar av Sverige

D – växten kan bara odlas i de allra mest gynnsamma delarna av Sverige, klarar bara några minusgrader under korta perioder

En * efter bokstaven betyder att växten kräver väldränerad jord för att övervintra.

Japansk starr

Carex morrowi 'Ice Dance' och 'Irish Green'

Vintergrönt prydnadsgräs som sprider sig med utlöpare. ’Ice Dance’ har grönt bladverk med vita kanter och ’Irish Green’ har helt gröna strån. Bra som marktäckare under träd och buskar, eller som kantväxt i den skuggiga rabatten.

Ljus: halvskugga-skugga
Jord: fuktig, väldränerad och mullrik jord
Härdighet: kan odlas och övervintrar pålitligt i hela landet (härdighet A)

Alunrot

Heuchera

Alunrot behåller oftast sina vackra, färgglada blad över vintern. Det finns sorter med bladfärger för alla smaker, från mörkröda, mörklila, orange, gult till ljust limegröna. Sorter som blommar rikligt lockar humlor och bin.

Ljus: sol-halvskugga
Jord: näringsrik, fuktig, väldränerad och mullrik jord, kräver väldränerad jord för att övervintra.
Härdighet: beror på sort (A* eller B*)

Vintergröna

Vinca minor

En låg, snabbväxande perenn med små, vintergröna blad. Vintergröna blommar i maj-juni med små, söta blommor som är vita, blå eller mörkröda beroende på sort. 

Ljus: halvskugga-skugga
Jord: anspråkslös, kan växa i både torr och fuktig jord
Härdighet: kan odlas och övervintrar pålitligt i hela landet (härdighet A).

En matta av waldsteinia

Waldsteinia, en av de bästa marktäckarna som även är vintergrönt.

Waldsteinia

Waldsteinia ternata

En av mina favoriter bland de marktäckande perennerna. En tålig perenn som sköter sin uppgift som marktäckare bra med sitt blanka, klargröna bladverk som vanligtvis håller sig grönt året om. Breder ut sig snabbt och blommar med smörgula blommor i maj.

Ljus: sol-skugga
Jord: näringsrik, fuktig, väldränerad och mullrik jord
Härdighet: kan odlas och övervintrar pålitligt i hela landet (härdighet A).

Behöver du ha hjälp att skapa din drömträdgård?

Läs mer om mina tjänster inom trädgårdsdesign eller kontakta mig med dina frågor.

Här på bloggen delar jag med mig av växttips, tips om trädgårdsdesign, odling och allt möjligt som har med trädgård att göra. 

/Sarah

22 vintergröna växter, för struktur i rabatten året om
2 Kommentarer
 • Linda Breitholtz
  Publicerad klockan 13:04h, 24 maj Svara

  Hej
  Hittade hit till fin artikel när jag sökte på Städsegröna växter. Väldigt bra artikel. Tack!
  Jag söker efter städsegröna buskar/barrväxter som marktäckare som passar i en ”mormorsträdgård”. Tycker många är för ”Moderna” för svensk gammal trädgård. Stefandra tex tycker jag inte passar. Har du några förslag?
  Tack på förhand
  Mvh
  Linda

  • Sarah
   Publicerad klockan 14:35h, 29 maj Svara

   Hej Linda! Tack snälla!
   Håller mig dig att det inte är helt lätt med vintergröna och städsegröna växter i en mormorsträdgård/torpträdgård, de är ju mer kopplade till 70-talsträdgårdar. Jag skulle satsa på vintergröna perenner som bergenia, waldstenia eller hasselört istället och kanske ett par-tre idegransklot som grön stomme mellan de blommande mormorsväxterna.
   Gröna hälsningar
   Sarah

Skriv en kommentar