Fjällbotaniska trädgården i Jokkmokk

Under vår resa norrut i somras ville jag gärna besöka den fjällbotaniska trädgården i Jokkmokk, vilket jag också gjorde! Det är en unik botanisk trädgård, på så sätt att den är fylld med olika växter som trivs i växtzon 7 och 8. Fjällträdgården är en del av Ájtte, som är ett museum som berättar om samisk kultur och fjällvärldens natur och kultur. Det är en blandning av både nyttoväxter och prydnadsväxter, och en bredd av växter som trivs i olika miljöer.

Fjällbotaniska trädgården i Jokkmokk
En bäck rinner genom Fjällbotaniska trädgården i Jokkmokk

Trädgården är anlagd på en plats där naturen var varierad redan innan fjällträdgården började anläggas. Bland annat brusar en bäck rakt igenom trädgården, vilken ger rum för även vattenlevande växter. I bäcken blommar bland annat gul näckros. 

Trots den lilla ytan som trädgården faktiskt har (till skillnad från andra botaniska trädgårdar, till exempel Visby Botaniska Trädgård) finns många olika växtmiljöer, där en stor variation av växter trivs. Det finns bland annat ängsbjörksskog, myrmark, snölega, renbetesmark och videkärr, de har till och med skapat en fjälltopp.

Strutbräken, Matteuccia struthiopteris

Strutbräken, Matteuccia struthiopteris 

Ekorre i Fjällbotaniska trädgården i jokkmokk

Några växter i fjällbotaniska trädgården i Jokkmokk

I den Fjällbotaniska trädgården finns som sagt ett stort antal olika växter som trivs i det kalla klimatet i växtzon 7 och 8. Några av dem är fjällsippa, isranunkel, Kung Karls spira, gullris, nätvide, fjällkåpa, ekbräken, tibast, dvärgvide, strutbräken, krypljung, fjällglim och nordisk stormhatt. 

Renfana i Fjällbotaniska trädgården i Jokkmokk

Renfana, Achillea millefolium

Gullris i Fjällbotaniska trädgården i Jokkmokk

Gullris, Solidago virgaurea

Nätvide, Salix reticulata

Nätvide, Salix reticulata

Kråkklöver, Potentilla palustris

Kråkklöver, Potentilla palustris

Fjällkåpa, Alchemilla alpina

Fjällkåpa, Alchemilla alpina

Ekbräken, Gymnocarpium dryopteris

Ekbräken, Gymnocarpium dryopteris

Nordisk stormhatt, Aconitum lycoctonum

Nordisk stormhatt, Aconitum lycoctonum

Älggräs, Filipendula ulmaria

Älggräs, Filipendula ulmaria

Sarah Berger Kullberg Trädgårdsdesigner Örebro

/Sarah

Här på bloggen delar jag med mig av tips om trädgårdsdesign, odling och allt möjligt som har med trädgård att göra. Hunden Evi och naturupplevelser är andra stora intressen. Bor och är uppvuxen i Örebro. 

Inga kommentarer

Skriv en kommentar