Växters härdighet

växters härdighet

När du väljer växter är det viktigt att ta hänsyn till växternas härdighet, för att få växter som kommer trivas år efter år i din trädgård. Till din hjälp finns härdighetsrekommendationer och zonindelning. Men vad innebär egentligen härdighet och de olika zonerna? Jag ska försöka göra det lite tydligare för dig.

Det finns två vanliga system som anger vilken växtplats en växt trivs på. Det ena är växtzonerna som anger härdigheten för vedartade växter, det vill säga träd och buskar. Det andra systemet används för perenner, det vill säga de växter som vissnar ner på hösten och kommer igen på våren. Härdighetssystemet för perenner anges på en skala från A-D.

Det är dock inte så enkelt att endast din trädgårds geografiska plats avgör om en växt kommer trivas eller inte. Andra faktorer som spelar in är tillgång till vatten, ljus och näring, vilken jordmån det är och om det finns andra växter som konkurrerar om utrymmet. Dessa faktorer brukar benämnas som växtens ståndort. Mer om ståndort kan du läsa här

Växters härdighet innebär deras förmåga att övervintra och leva vidare år efter år.

Körsbärsträd

perenners härdighet

Perenners härdighet anges med beteckningarna A-D, där växter som tillhör A är mest härdiga och växter i grupp D är mest känsliga. Nu under 2021 har systemet förändrats och några extra steg har lagts till: A*, B* och C*. Stjärnan (*) efter bokstaven betyder att det krävs en väldränerad växtplats för att växten ska klara av att övervintra.

Anledningen till att systemet med växtzonerna inte används för perenner är att de har andra strategier för övervintring än vedartade buskar och träd. Perenner är örtartade och vissnar ner på hösten för att komma upp igen på våren/försommaren.

De faktorer som avgör om en perenn överlever vintern är hur fuktig jorden är, hur tjockt snötäcke det är och hur långt ner tjälen går. Perenner klarar ofta att övervintra i väldränerad jord, men trivs sällan på platser där jorden är väldigt fuktig. Det här innebär i praktiken att vissa växter klarar sig bättre långt upp i landet där det är ett tjockt snötäcke under en lång period på vintern än platser längre söderut där det är barmark och kallgrader.

perenners härdighet

A – Övervintrar pålitligt

A* – Övervintrar pålitligt i väldränerat läge

B – Övervintrar vanligtvis

B* – Övervintrar vanligtvis i väldränerat läge

C – Övervintrar ibland

C* – Övervintrar ibland i väldränerat läge

D – Övervintrar inte, men kan ev. odlas i de allra mest gynnsamma delarna av Sverige

Funkia

Tips för att hjälpa dina perenner överleva den svenska vintern

Se till att växtplatsen är väldränerad. Sandjord är ofta mer gynnsamt för känsliga växter. Om du har lerjord kan upphöjda odlingsbäddar förbättra förutsättningarna. För att göra jorden mer väldränerad är det bra att tillföra organiskt material.

Täck jorden inför vintern. Täck med organiska material som halm, löv och granris. Materialet isolerar jorden så att den inte blir riktigt lika kall.

Skapa mikroklimat i din trädgård. Växter överlever bättre på platser som är varma och vindskyddade. Om din trädgård är väldigt blåsig kan det vara idé att skapa en vindskyddad plats med hjälp av t.ex. en spaljé eller ett plank.

växtzoner för träd och buskar

För buskar och träd används växtzonsystemet, som anges från växtzon I som är den mest gynnsamma växtzonen till växtzon VIII längst i norr intill fjällområdena. Här hos Riksförbundet Svensk Trädgård kan du se en karta över de olika växtzonerna och se vilken växtzon din trädgård tillhör. I trädgårdshandeln brukar det stå information på varje växt vilka zoner som den kan odlas i. Om det inte gör det kan du alltid fråga personalen.

För buskar och träd används växtzonsystemet, som anges från växtzon I som är den mest gynnsamma växtzonen till växtzon VIII längst i norr intill fjällområdena. Här hos Riksförbundet Svensk Trädgård kan du se en karta över de olika växtzonerna och se vilken växtzon din trädgård tillhör. I trädgårdshandeln brukar det stå information på varje växt vilka zoner som den kan odlas i. Om det inte gör det kan du alltid fråga personalen.

Avslutningsvis vill jag säga att det jag har beskrivit ovan inte bör tas som en absolut sanning, utan snarare som en vägledning. Klimatet i just din trädgård kan skilja sig från den region/växtzon trädgården tillhör. Som exempel kan växter som anges klara högst zon 3 överleva och trivas på en gynnsam plats i zon 4.

Så kan du skapa gynnsamma mikroklimat i din trädgård

Välj rätt läge! En vindskyddad och solig plats är att föredra. Plantera gärna känsliga växter intill en stor sten som samlar värme.

Använd rätt jord! Om jorden är väldränerad och porös förbättras växtklimatet. Blanda gärna i lite halvstora stenar i jorden, de alstrar värme som gör att jorden hålls varm längre.

Plantera i upphöjda bäddar, antingen genom att fösa upp jorden så att det blir högre eller i till exempel pallkragar. Detta gör att jorden blir bättre dränerad och blir varm snabbare på våren.

Kväve gör att växterna fortsätter växa istället för att börja gå ner i viloläge. Gödsla därför inte med kväverik gödsel på sensommaren. Exempel på kväverik gödsel är nässelvatten och guldvatten. Om du köper gödsel kan du läsa på förpackningen hur mycket kväve preparatet innehåller.

Nyplanterade växter är extra känsliga mot kyla. Skydda dem genom att täcka med löv och eventuellt juteväv. Vissa växter, till exempel rosor, behöver vintertäckas även när de är etablerade. Läs på om dina växter för att veta om du behöver täcka eller inte.

Skydda växterna mot den starka vårsolen för att undvika tjältorka. Det är störst risk att vintergröna och städsegröna växter, som rhododendron och barrväxter, drabbas av tjältorka, men andra växter kan också drabbas om det är många temperaturväxlingar.

Tjältorka kan uppstå när växten värms upp av vårsolen. Rötterna försöker då suga upp vatten från jorden, om den då är frusen får de inte upp vatten och växten torkar ut.

Sarah trädgårdsdesign online och i Örebro

Sarah Berger Kullberg

Här delar jag med mig av tips om trädgårdsdesign, odling och allt möjligt som har med trädgård att göra. Hunden Evi och naturupplevelser kan  dyka upp ibland. Bor och är uppvuxen i Örebro.

Växters härdighet
Inga kommentarer

Skriv en kommentar