22 tips för en lättskött trädgård

De flesta trädgårdsägare jag träffar vill ha en lättskött trädgård. En trädgård som är grönskande, vacker och med växter som blommar och minimalt med skötsel. Det kan låta som att det är omöjligt att få både och, men faktum är att det är fullt möjligt att få både och. Men det krävs god planering. I det här inlägget delar jag med mig av 22 tips för en lättskött trädgård.

funkia är en skuggtålig perenn

Mina bästa tips för en lättskött trädgård

Först och främst vill jag säga att det inte finns någon trädgård som är skötselfri. Vill du ha en trädgård som inte bara består av en enda stor asfalterad yta, utan som faktiskt grönskar lite också, så kommer du behöva sköta om den. Eller betala någon annan för att sköta om den åt dig. 

Med det sagt så går det självklart att göra trädgården så lättskött som möjligt. Det kan man göra dels genom en bra planering av trädgården, jag delar med mig av lite tips och råd längre ner på sidan, och genom att välja växter och material som behöver minimalt med underhåll. Och dels genom att ta hjälp, både av automatiserade maskiner och genom att anlita trädgårdsfirmor för beskärning av träd, häckklippning och vårstädning. (här kan du läsa om mina trädgårdstjänster).

Sidans innehåll

Planering

Växter – val och plantering

Markmaterial

Jorden

Nyttodjur och skadedjur

Skötsel

Planering

Planera noga innan du börjar göra förändringar i trädgården

Det är bra att ha en övergripande plan över trädgården innan man börjar gräva och anlägga. Kanske kan ni hyra in en minigrävare och gräva allt som ska grävas på en gång? Ni vill inte heller behöva köra med en grävare över de delar som redan är anlagda och färdigplanterade, så att ni behöver göra om dessa. Detta gäller även utomhusbelysning. Planera in belysning redan innan ni börjar gräva och anlägga, så kan rör för el läggas ner direkt och ni behöver inte lösa detta i efterhand när ni kommer på att det hade varit trevligt med belysning runtom i trädgården.

Planera och gör rätt från början så slipper du göra om arbetet.

Större planteringar är lättare att sköta än många små

Det är lättare och går snabbare att sköta en rabatt än flera små som är utspridda över trädgården. Det gör det också lättare att klippa gräset. Samma sak gäller för träd och buskar, plantera dem i grupper och undvik ensamma växter mitt i gräsmattan. Det gör gräsklippningen mycket lättare och blir finare om de planteras tillsammans.

Ett bonustips är att placera rabatterna där du ser dem ofta och kan njuta av dem. Det är roligare att sköta om det som vi ofta ser och kan njuta av. På de platser som inte syns lika väl kan mindre skötselkrävande växter planteras, till exempel friväxande buskage, träd och marktäckare.

Lägg tid på förarbetet

Det lönar sig i längden att göra förarbetet ordentligt. Oavsett om du ska anlägga en trädgårdsgång, en uteplats, göra en rabatt eller plantera ett träd så är det viktigt att planera och göra grundarbetet noggrant för att få ett bra resultat. Att ta genvägar i det här steget kostar ofta både tid och arbete längre fram.

sensommarblom i göteborgs botaniska trädgård

VÄXTER - VAL OCH PLANTERING

Välj rätt växter till din trädgård

Något jag ofta pratar om vid möten med trädgårdsägare är vikten av att välja växter som kommer trivas i trädgården. Självklart är det viktigt att du tycker om växterna, men något som är också är riktigt viktigt är att växterna trivs, mår bra och kommer leva länge i din trädgård.

För jag gissar att du (precis som jag) inte har lust att köpa nya perenner, träd och buskar efter ett par år när vi märker att växterna inte trivs? Det är ju trots allt en hel del arbete att åka till affären och köpa växterna, plantera och sen vattna och sköta om växterna. 

Inte speciellt lättskött. För att inte tala om att det kostar pengar.

Genom att utgå från trädgårdens förutsättningar och arbeta tillsammans med naturen kan vi välja växter som kommer trivas, må bra och leva länge.

Fyra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid val av växter är:
• Tillgång till vatten, ljus och näring
• Jordmån ~ är jorden lätt och sandig eller tung och lerig?
• Vind
• Jordens pH-värde

Att välja rätt växt till rätt plats brukar kallas för ståndort och ståndortsanpassning, här kan du läsa mer om det. Om du tycker det är svårt att välja rätt växter så rekommenderar jag att ta hjälp med det. Kontakta mig gärna om du vill ha hjälp med växtval. Hellre betala för att få hjälp att välja rätt växter, än att köpa dyra växter som dör för att de inte har rätt förutsättningar att frodas.

Välj långlivade växter

Satsa på växter som håller sig fina under många år, både när det gäller perenner, buskar, träd och lökväxter. Några perenner som är fina över lång tid är pion, plymspirea, nejlikrot, sköldpaddsört, röllika, höstflox, funkia, lammöron och jättevallmo. Om du vill ha vårlökar som troget kommer tillbaka år efter år ska du plantera narcisser, scilla eller krokus. Vill du gärna ha tulpaner kan du välja botaniska tulpaner eller darwinhybridtulpaner.

Välj växter som kräver lite underhåll

Plantera buskar som inte kräver årlig beskärning för att blomma och se fina ut, till exempel, bambu, japansk lönn, blommande korneller, norsk brudspirea, magnolia, björkspirea och ölandstok. Friväxande buskar kan snabbt täcka in en större yta och skapa en grönskande och ombonad känsla.

Kombinera buskarna med marktäckande perenner som sockblomma, waldsteinia, flocknäva eller myskmadra som täcker jorden och håller undan ogräset.

Friväxande häck istället för klippt

Välja en friväxande häck om du vill slippa arbetet med häckklippning en eller flera gånger per år. En friväxande häck behöver bara ses över och gallras ur var tredje till femte år. Många friväxande häckar blir dock höga och breda, till exempel syren, häggmispel, fläder och smällspirea. Några exempel på friväxande häckar som inte blir så stora är norsk brudspirea, bukettapel, måbär och aronia.

Läs mer: 8 snabbväxande häckar som inte är tuja

Använd stora krukor

Undvik krukor om du vill ha en riktigt lättskött blomning. Rabatter med perenner, buskar, träd och lökväxter ger blomning år efter år och kräver betydligt mindre skötsel än krukor. Växter i krukor måste vattnas mer och oftare än rabatter och planteringar, speciellt små krukor. Dessutom tar näringen slut, det blir snabbt trångt för rötterna och kräver omplantering i större krukor.

Plantera i stora krukor om du gärna vill ha växter i krukor på uteplatsen. I stora krukor ryms mer jord, vilket gör att de håller vatten och näring längre. Men ha i åtanke att även stora krukor behöver vattnas och gödslar regelbundet under växtsäsongen.

Läs mer: Fleråriga växter i kruka

Plantera på hösten

Plantera rätt

Börja med att förbereda växtplatsen inför planteringen. Luckra upp ett spadtag djupt och blanda upp den befintliga jorden med lövmull, kompost, kogödsel och/eller planteringsjord. Se till att jorden är fri från rotogräs, det är nästan omöjligt att bli av med när det har fått fäste i rabatten.

Plantering av träd och buskar: Gräv en rejäl grop, minst dubbelt så djupt som rotklumpen och 3 gånger bredare än diametern på rotklumpen. Gör gärna gropen fyrkantig för att undvika rotsnurr. Jorden kommer sätta sig efterhand, så tänk på att inte plantera träden för lågt, 5-10 cm högre än vad de stått i plantskolan är en bra riktlinje. Stötta träden med trästörar de första åren. Ett 5 cm brett juteband är bra som uppbindningsband. Sätt på ett gnagskydd för att förhindra angrepp från djur.

Plantering av perenner: Plantera plantorna på samma höjd som de står i krukan. Tryck till lätt runt plantan och vattna efter plantering så att rötterna får kontakt med jorden.

Missa inte etableringsskötseln!

Etableringsskötseln, det vill säga skötsel 1-2 säsonger efter plantering, är avgörande för om växterna kommer klara sig eller inte. De första säsongerna är det extra viktigt att vattna, gödsla och rensa ogräs runt de nyplanterade växterna.

Vattna ordentligt så att jorden blir riktigt blöt, minst 30 liter per buske och träd, och låt jorden torka upp mellan vattningarna. Om man bara vattnar lite grann i det översta jordlagret kommer rötterna leta sig uppåt och bli känsliga för uttorkning. Genom att vattna ordentligt letar sig rötterna nedåt och hittar det vatten som finns i jorden.

Stora funkiablad i Ronneby Brunnspark

Markmaterial

Undvik stora ytor av grus och dekorsten

Grus och dekorsten kan vara snyggt när det är nyanlagt, men det dröjer inte länge innan det börjar växa. Fröogräs som maskros, groblad och tistlar sprids med frö, så även om det ligger en markduk under gruset är det stor risk att ogräset snabbt tar över.

Många tänker att grus är lättskött, och det kan det vara. Om underarbetet är välgjort och grusplanen eller grusgången krattas regelbundet, en gång per vecka är lagom. Det handlar om att förebygga att ogräs får fäste – för när det väl har slagit rot i gruset är det svårt att få bort.

Det är även svårt och tar mycket tid att rensa ytorna från löv, barr och annat skräp.

Kullersten i Wij trädgårdar

Kanter mellan olika material

Skilj olika material och ytor åt med kantsten eller kantjärn i stål. Det hindrar gräs och ogräs från att växa in i rabatter, gångar och grusplaner. Det mest lättskötta är en rad med kantsten runt gräsmattan som gräsklipparen kan köra på, då behöver kanterna inte trimmas. Kantjärn av stål kräver regelbunden trimning för att se välskött ut.

Ett annat alternativ är att skippa kantsten/kantstål och istället kantskära gräsmattan regelbundet. Det blir snygga kanter runt planteringarna, görs 1-2 gånger per säsong och minimerar behov att köra med trimmer.

Gröna fogar mellan plattorna

Det vanligaste i våra svenska trädgårdar är att använda grus, stenmjöl eller hårdfogar som fogmaterial mellan natursten, plattor och marksten. Något som kommer mer och mer, och som har flera fördelar, är gröna och levande fogar

Några av fördelarna är att det hjälper till med avrinningen vid kraftiga regnfall, det ger en mjukare känsla och bidrar till att öka den biologiska mångfalden. Du slipper också problemet med att rensa ogräs ~ eftersom det redan finns växter i fogarna finns det inte utrymme för ogräs att få fäste.

Några växter som kan användas som gröna fogar är kryptokula, backtimjan, trampnarv, klöver, skuggbräcka och gräs.

Daggkåpa i fogarna mellan stora plattor

JORDEN

Allt börjar med jorden

Jorden är avgörande för om växterna kommer trivas och växa. Om inte jorden är bra kommer inte heller växterna att må bra. Jorden tar upp, lagrar och avger näringsämnen, kol och vatten till växterna. Utan god jord kan (i princip) ingenting växa.

I en frisk jord finns småkryp och mikroliv som håller jorden levande. De gör gångar där syre och vatten kan transporteras och bryter ner organiskt material till näring och mullämnen.

Mata jorden med organiskt material och stör den så lite som möjligt. Organiskt material, till exempel kogödsel, löv, gräsklipp och kompost innehåller mullämnen som gynnar mikrolivet i jorden, vilket ger växterna bättre tillgång till vatten och näring. Lägg materialet ovanpå jorden, för att störa jorden så lite som möjligt. Genom att inte gräva i onödan bevaras bland annat maskgångar som underlättar transport av vatten och gör det lättare för rötterna att utvecklas.

Håll jorden levande för att få växterna att trivas och hålla sig friska, då slipper du onödig underhållsskötsel.

Läs mer: Vikten av god jord

Undvik bar jord

Undvik ytor med bar jord. Jorden täcks snabbt av ogräs och kan dessutom se lite trist och tom ut. Täck jorden under buskar och träd med marktäckande perenner eller buskar, till exempel björkspirea, ölandstok, kryptuja, waldsteinia, myskmadra eller sockblomma. Det går också att täcka jorden med barkmull eller flis, men detta måste fyllas på efter hand det bryts ner.

Plantera tätt i rabatter och planteringar. Sätt plantorna enligt de rekommenderade plantavstånden, det kallas ofta för växternas c/c-mått och går att hitta på internet. Plantavstånden anges mellan plantornas mitt. En bra tankeregel är att när plantan har nått sin fulla storlek ska den ha vuxit ihop med plantorna intill. 

Täck jorden – täckodla!

Täckodling innebär att täcka jorden med organiskt material som gräsklipp, löv eller annat växtrens. Det finns många anledningar att täckodla. De främsta är att jorden hålls fuktig (=du behöver inte vattna lika mycket), det hindrar fröogräs från att gro och få fäste och när det organiska materialet bryts ner ger det näring och mullämnen som bidrar till en frisk jord.

Täckodling fungerar bra i köksträdgården, i perennrabatter och runt träd och buskar.

Kantnepeta är en bra marktäckare i soligt läge

NYTTODJUR OCH SKADEDJUR

Bjud in djur i trädgården

Gynna de vilda djuren och locka dem till din trädgård. I gengäld kommer de hjälpa till med att pollinera växter, bryta ner gamla växtdelar till jord och hålla efter ohyra. 

Några tips för att bjuda in de vilda djuren i trädgården:

• Det enklaste sättet att gynna de vilda djuren är att slarva med städningen, låt några lövhögar ligga kvar, samla en hög med ris och kvistar och låt de nedvissnade perennerna stå kvar över vintern.

• Skapa platser för djuren kan bo: lövhögar, kompost, gammal död ved, fågelholkar och insektshotell är några förslag.

• Plantera växter som ger mat till djuren. De pollinerande insekterna behöver pollen och nektar för att överleva. En rejäl blombuffé med blomning över hela säsongen lockar bin, blomflugor, fjärilar och skalbaggar till din trädgård, som i sin tur drar till sig igelkottar och fåglar.

• Se till att det finns vatten. Ett litet fågelbad kan locka många djur och insekter. Lägg gärna några stenar i botten på vattenfatet så att insekterna inte drunknar när de stannar för att dricka. En liten damm lockar grodor, paddor, vattensalamandrar och trollsländor.

• Undvik bekämpningsmedel. Det dödar både skadedjur och nyttodjur – och nyttodjuren vill vi ju ha kvar i trädgården.

Ett exempel är att småfåglar äter skadedjur och hjälper dig så att du får ha dina växter i fred, dessutom är de ju trevliga att titta på, eller hur? Locka fåglar genom att sätta upp fågelholkar, ställa ut ett fågelbad och plantera träd och buskar där de kan ta skydd och hitta mat. 

Läs mer: Bjud in djur i trädgården

… Men håll rådjur och andra skadedjur på avstånd

Rådjur kan förstöra en hel trädgård om det finns växter de verkligen gillar. Det bästa tipset för att hålla rådjuren borta är att hägna in trädgården. Ett annat tips är att välja växter som de inte tycker om. Några växter de brukar låta vara i fred är allium, narcisser, prydnadsgräs, bambu, brudslöja, kaprifol, fläder, vinbär och aronia.

Obs. Om rådjuren är riktigt hungriga kan de äta växter som sägs vara ”rådjurssäkra” ändå.

Gör ett insektshotell av en regel

SKÖTSEL

Städa inte så mycket

Klipp ner perennerna på våren istället för på hösten. Insekter bor där över vintern och småfåglar kan hitta mat i fröställningarna. På våren klipper du sönder växtdelarna i småbitar och låter det ligga kvar i rabatten. Det bryts ner av maskar, småkryp och mikroliv och blir till mull och näring för växterna. 

Låt löven stanna i trädgården på hösten. Det gynnar både dina växter, din trädgård och alla små djur som lever i din trädgård att låta löven ligga kvar. Tjocka lager kan så klart klippas sönder eller räfsas bort, men låt en del ligga kvar på gräset och lämna några lövhögar där djuren kan få övervintra.

Använd löven för att täcka bar jord i odlingslådor, rabatter och under buskar och träd. Eller lägg löven i en trädgårdskompost eller lövkompost. Stora löv bryts ner snabbare om de först sönderdelas av gräsklipparen.

Rensa ogräs och bekämpa sniglar redan tidigt på våren

Rensa ogräs så fort det börjar växa på våren. Många ogräs blommar på våren, ta bort dem innan de går i frö så hinner de inte sprida sig. Efter hand kommer ogräset minska.

Vissa ogräs är ätbara och kan skördas som vårprimörer!

Om du har problem med mördarsniglar i din trädgård är den en god idé att börja bekämpa dessa tidigt på våren. Leta efter snigelägg, de läggs ofta lite gömt i komposter och under plattor och brädor. Gå på snigeljakt när gräset är fuktigt, då kommer de fram från sina gömställen. Varje snigel lägger upp till 400 ägg, så ju tidigare du börjar bekämpa dem desto färre sniglar i trädgården under sommaren.

Bonustips: Rensa lite och ofta, så hinner du inte tröttna. Hela trädgården behöver inte bli fri från ogräs på en gång.

Gräsmattan

Gräsmatta är ofta det som kräver mest tid och energi i en trädgård. Gräs växer fort och behöver klippas 1-2 gånger per vecka. 

Låt delar av gräsmattan blomma och växa upp till en trädgårdsäng. Eller ersätt gräsmattan med en grön matta av effektiva marktäckare som waldsteinia, flocknäva, mysmadra eller sockblomma.

En robotgräsklippare sparar in mycket tid på gräsklippning, men kan vara en riktig fara för igelkottar och andra smådjur. Låt robotgräsklipparen stå stilla i skymningen och på natten.

Ta hjälp med skötsel, beskärning och andra trädgårdstjänster

Om du inte har tid eller lust att lägga massa tid på att ta hand om trädgården kan du ta hjälp av en trädgårdsfirma med ogräsrensning, beskärning och andra trädgårdstjänster. Viss trädgårdsskötsel ger även rätt till rutavdrag, bland annat beskärning, ogräsrensning, vårstädning och lövkrattning.

Kontakta mig om du behöver hjälp i trädgården!

Sarah trädgårdsdesign online och i Örebro

Sarah Berger Kullberg

Här delar jag med mig av tips om trädgårdsdesign, odling och allt möjligt som har med trädgård att göra. Hunden Evi och naturupplevelser kan  dyka upp ibland. Bor och är uppvuxen i Örebro.

22 tips för en lättskött trädgård
Inga kommentarer

Skriv en kommentar