När du ska anlägga en ny trädgård

Håller du på och bygger hus och står i startgroparna för att anlägga en ny trädgård? Kanske har du redan flyttat in i en trädgård som i princip bara består av en enda stor gräsmatta? Eller ännu värre ett berg av makadam eller en leråker? 

I det här inlägget delar jag några bra tips när du ska anlägga en ny trädgård – var du ska börja och några vanliga misstag att undvika.

När man bygger hus är det lätt hänt att lägga allt fokus på själva huset och allt innanför de fyra väggarna. Kanske känns trädgården som en framtida fråga – något att ta tag i när huset är klart? 

Det är alltid bra att bo in sig och lära känna platsen ordentligt, men samtidigt finns mycket att vinna – både i tid och pengar – genom att ta vissa beslut tidigt i processen. Till och med innan huset är på plats. Skapa en bra och översiktligt plan redan från start, då kan du samköra många projekt när maskiner och hantverkare redan är på plats.

funkia är en skuggtålig perenn

att tänka på när du ska anlägga ny trädgård

Gör en översiktlig plan

En grov plan från början underlättar i anläggningsprocessen och skapar bra förutsättningar. Om du har en översiktlig plan och ritning över trädgården kan du enkelt prioritera i vilken ordning de olika delarna ska anläggas. Då kan du dela upp anläggningen i olika etapper, med det som är viktigt att få på plats tidigt först och sådant som kan vänta lite senare.

Anlita gärna en trädgårdsdesigner redan innan huset börjar byggas för att börja planera och rita upp trädgården. Då kan ni även få hjälp med prioritering och planeringen av olika etapper, samt råd om hur du sedan sköter din nya trädgård så att den håller sig fin över tid.

Med en planering kan du också förhindra att ta fel beslut och börja i rätt ände. Det är jobbigt att komma på att ni behöver gräva ner el för belysning efter att gångar, planteringar och gräsmatta är anlagda. 

Om ni från början vet ungefär var ni vill ha gräsmatta, gångar, uteplatser, planteringar och belysning kan ni gräva för detta när grävmaskinen ändå är på plats.

Läs mer: Grundtankar inom trädgårdsdesign

Planera efter era behov

Fundera över och skriv ner era drömmar och behov. Vad vill ni ha i er trädgård? Hur ni vill använda trädgården? Vad finns i er drömträdgård? Engagera hela familjen och gör en rolig aktivitet av det!

Har ni behov av sällskapsytor och plats för lek? Vill ni ha ett utekök eller en plats där ni kan vila och hämta energi? Tänk igenom hur just ni vill använda er trädgård och anpassa den efter era behov.

Lönnar i blom och idegranshäckar

Tänk rumslighet när du ska anlägga ny trädgård

Trädgården blir mer trivsam om den delas in i olika rum istället för ett enda stort rum. Det är en fördel att inte hela trädgården kan ses på en gång, utan att det finns möjlighet att promenera runt i trädgården och uppleva de olika rummen. Rumslighet kan på rätt sätt göra att en liten trädgård känns större än vad den är. Låt även trädgården ha golv, väggar och tak – som tillsammans skapar rumslighet. Golvet kan vara gräs, marktäckande perenner, gångar eller andra stenlagda ytor. Väggar kan vara häckar, buskar, rabatter och plank. Tak kan utgöras av trädkronor eller en pergola. 

Tänk också på inomhusperspektivet – att du kan njuta av trädgården även inifrån huset. Vad vill du se när du tittar ut genom köksfönstret eller när du tittar ner från övervåningen? 

Bestäm en budget

Stora träd är ovärderliga i en trädgård. Tänk länge och väl innan ni tar några beslut om att ta ner stora träd. Träden kan ha viktiga funktioner som ni inte tänker på vid första anblick, till exempel skugga under soliga sommardagar eller skydd mot insyn och vind.

Om trädgården inte har blivit omhändertagen på länge och är vildvuxen är det bästa att rensa bort allt sly som har kommit upp innan du börjar såga i de stora träden. När allt sly runtomkring har kommit bort kanske träden ger ett helt annat intryck.

Idegranshäck och funkia är en fin kombination

Plantera träd och häckar

Prioritera att sätta träd och häckar så snart som möjligt, speciellt om ni har ett stort behov av insynsskydd. Det tar flera år innan en häck är tät nog att ge ordentligt skydd och ännu fler år innan ett träd har vuxit sig stort. Om ni har utrymme i er budget är det en god idé att investera i fleråriga träd och färdiga häckplantor, då vinner ni mycket tid.

Läs mer: 8 häckväxter som inte är tuja

Låt träd vara kvar!

Försök att spara och bevara träd och växtlighet som finns på tomten från början, om du har turen att det redan finns växter! Ett stort hus på en helt plan tomt kan kännas malplacerat, det behövs träd och andra växter för att balansera upp.

Skydda träden under anläggningen så att inte rötterna skadas vid grävning och när maskiner kör över tomten.

Det är lätt att vara ivrig med sågen, men ofta ångrar man sig efter ett kort tag när man saknar höjden och insynsskydd. Detta gäller speciellt stora träd och buskar. De går snabbt att ta ner, men nya träd tar många år på sig att växa upp och ge insynsskydd, skörd och/ eller rejäl blomning. 

En trädgård är levande och det tar flera år att skapa sin drömträdgård – du har mycket att vinna på att spara uppvuxna buskar och träd.

Läs mer: Bjud in djur i trädgården

Gräsmatta och planteringsytor

Om tomten är fylld av makadam måste detta tas bort innan du kan börja anlägga planteringsytor och gräsmatta. Passa på att be grävmaskinisten gräva bort det när maskinerna är på plats, det är ett tungt arbete att göra själv. 

Samla växterna i planteringsytor. Det gör att trädgården blir mer lättskött, och dessutom ser enskilda, utspridda växter ensamma ut när de planteras lite här och var i trädgården. Plantera hellre tätt och på färre platser, för att få ett mer helhetligt uttryck. 

Tänk till redan innan om du verkligen behöver anlägga gräsmatta i hela trädgården. Låt delar vara planteringar med perenner, buskar och träd eller ängsvegetation. Det gör trädgården mer harmonisk och grönskande. Dessutom är det väldigt bra för den biologiska mångfalden att ha blommande växter som ger mat och näring.

Läs mer: Välj rätt växter

Underarbetet är viktigt. Gräs behöver ett jorddjup på minst 30 cm. Planteringsytor med perenner och buskar ska gärna vara minst 40 cm. Träd behöver minst 75 cm jorddjup.

Rekommenderade minsta jorddjup

Gräsmatta: 30 cm

Perennplanteringar: 30 cm

Buskar: 40 cm

Träd: 75 cm

Satsa på kvalitetsjord

Om du behöver köpa till jord, vilket de flesta som ska anlägga en ny trädgård behöver göra, försäkra dig om att det är jord av bra kvalitet som är fri från rotogräs. Lägg lite extra pengar på att få fin jord som växterna kommer trivas i, det kommer löna sig i längden.

Bar jord gynnar ogräset

Bar jord kommer snabbt fyllas med ogräs. I jord som får ligga orörd länge kommer ogräset ta sig ordentligt och sprida sig. Plantera växter eller så gräsmatta eller äng, så fort som möjligt för att undvika en ogräsodling. Ytor med bar jord som inte ska anläggas direkt kan täckas med svart markduk eller presenning för att inte ogräset ska ta över.

Läs mer: 22 tips för en lättskött trädgård

Kompakteringsskador

När tunga maskiner kör fram och tillbaka över marken under byggtiden blir marken ofta kompakterad och får kompakteringsskador. Det kan ställa till problem när man ska anlägga en ny trädgård. Det som händer när jorden kompakteras är att jorden packas hårt och alla luftporer som finns i jorden täpps igen. Ju finare partiklar i jorden desto mer känslig är den, en lerjord är känsligare än en jord med hög sandhalt. Om vatten ofta står kvar på jorden efter regn har jorden troligtvis blivit skadad.

Kompakteringsskador måste åtgärdas, annars kommer tomten i princip vara oanvändbar – åtminstone om ni vill kunna ha växter i trädgården. Utan porsystemet, där vatten, syre och näring forslas till växterna, går det inte att skapa en välmående trädgård med växter som frodas. 

Om jorden är lätt kompakterad kan skadorna åtgärdas genom att gräva ner dräneringsrör som leder bort vattnet eller genom att blanda grov kompost i den översta delen av jorden – 30 cm djupt. Tänk på att organiskt material sjunker ihop när det förmultnar.

Det enda sättet att åtgärda hårt kompakterad jord är att gräva förbi det skadade området, ibland så långt ner som 1 meter djupt.

Uteplatser och andra hårdgjorda ytor

Passa på att anlägga hårda ytor som parkering, uppfart, gångar och stenlagda uteplatser när huset byggs, när hantverkare och maskiner ändå är på plats. Det sparar både tid och pengar i anläggningen av en ny trädgård.

Tänk också till med el och vatten redan nu, så att det finns nedgrävt till de platser där det behövs, till exempel belysning, framtida växthus eller attefallshus. Det blir både jobbigt och dyrt att göra senare.

Visst är det praktiskt med ordentligt parkeringsytor, men försök att undvika att de stora stenlagda ytorna blir för stora. Det känns lätt öde och steril, lite tråkigt vågar jag mig på att säga. Det är viktigt att balansera upp stora ytor med träd och andra växter för att det inte ska kännas som ett stort, öde torg. Bryt av stora ytor med perennplanteringar, städsegröna buskar och träd.

Till dig som tänker ”blommande rabatter” när du hör ordet perennplanteringar vill jag säga att så inte alls behöver vara fallet. Det kan vara en enhetlig plantering med marktäckare, till exempel waldsteinia, sockblomma eller ett lågt prydnadsgräs som vårälväxing eller hakonegräs – det ger inte alls den där romantiska, blommande känslan utan mer en stram, modern stil.

Oregelbunden kalksten från Gotland

Använd schaktmassor och sprängsten

Det är dyrt att frakta bort överblivet schaktmaterial och eventuell sprängsten. Fundera över om du kan använda det på olika sätt i trädgården. Murar av sprängsten kan bli riktigt snygga, och schaktmaterial kan användas som fyllmaterial, t.ex. bakom stödmurar. Har du en plan från början kan massorna hamna på rätt plats från början.

Om tomten är kuperad med stora nivåskillnader kan schaktmassor komma till användning. Planera trädgårdens olika nivåer tidigt, gärna redan innan schaktning för husgrunden har påbörjats – då kan massorna schaktas till rätt plats från början.

Tänk på att större markförändringar och murar kräver bygglov. Kontakta din kommun för att ta reda på vad som gäller.

Jag hoppas att du känner dig inspirerad att planera och anlägga din nya trädgård! Du har en rolig tid framför dig.

Om du har några frågor eller funderingar är du mer än välkommen att höra av dig🌿

Sarah trädgårdsdesign online och i Örebro

/Sarah Berger Kullberg

Här delar jag med mig av tips om trädgårdsdesign, odling och allt möjligt som har med trädgård att göra. Hunden Evi och naturupplevelser kan  dyka upp ibland. Bor och är uppvuxen i Örebro.

att tänka på när du ska anlägga en ny trädgård
Inga kommentarer

Skriv en kommentar