Beskärning i JAS

Beskärning i JAS(O)

JAS, eller JAS(O) som man har börjat säga i landets södra halva, är månaderna juli, augusti, september (och oktober). Beskärning i JAS rekommenderas för de flesta växter, bland annat äldre äppelträd och växter som ”blöder” vid beskärning på vårvinter-vår.

I texten kommer jag skriva JAS, men informationen gäller även beskärning i oktober. 

JAS är en bra tid att beskära bland annat plommonträd och gamla äppelträd. På mina hundpromenader i området ser jag en hel del fruktträd som är överbelastade med tung frukt. Speciellt efter den senaste tidens oväder har många träd tagit skada. Vänta inte med beskärning tills efter att skadan är skedd, utan ta hjälp med beskärning så snart som möjligt för att undvika fläkskador och avbrutna grenar.

JAS är den bästa tiden för att beskära de flesta växter; fruktträd, prydnadsträd, prydnadsbuskar och bärbuskar. Ett undantag som inte bör beskäras i JAS är buskar som blommar under vår och försommar, till exempel syren och forsythia. Dessa beskärs direkt efter blomningen, vid beskärning i JAS klipps nästa års knoppar bort.

Varför beskära i JAS?

Vid beskärning i JAS begränsas tillväxten, vilket innebär mindre antal nya skott och så kallade vattenskott året efter.  Beskärning i JAS är därför lämpligt om målet är att forma och begränsa ett träd eller buskes storlek. 

Såren efter avklippta och avsågade grenar läker snabbt, eftersom växternas tillväxt är i full gång. Risken för svampangrepp är lägre, likaså risken för så kallad ”blödning” – det vill säga att saven läcker ut genom snittytorna när den stiger på våren.

Beskärning i JAS

Vad kan man beskära i JAS?

Det mesta går bra att beskära i JAS. Du kan till exempel:

• Gallra ur prydnadsbuskar och bärbuskar
• Beskära fruktträd och prydnadsträd, speciellt äldre träd och träd med mycket vattenskott bör beskäras i JAS
• Ta bort hallonskott som gett bär i år, detta års årsskott ger bär nästa sommar
• Korta in årsskott på björnbär, prydnadsbuskar och klätterrosor
• Putsa till formen på häckar, klot och andra formklippta buskar

Vad bör man inte beskära i JAS?

Beskär inte buskar som blommar tidigt på sommaren, som syren, häggmispel och forsythia. De bildar nästa års blomknoppar redan under den här sommaren, om du beskär nu klipper du bort nästa års blomning. Klipp direkt efter blomningen om du vill beskära dina tidigblommande buskar. 

Bärbuskar och prydnadsbuskar som börjar bli gamla och risiga är bäst att föryngra under vårvintern när all energi är lagrad i rotsystemet. 

Läs mer: Föryngra vinbärsbuskar under vårvintern

Beskär inte heller unga, nyplanterade träd och buskar i JAS(O). De behöver kraften som finns i grenarna för att rota sig ordentligt. Dessa är bättre att beskära på vårvintern.

Beskärning av äppelträd är en punkt i trädgårdskalender för september

Några generella beskärningstips vid beskärning i jas

Beskärning av både fruktträd och prydnadsträd kräver kunskap för att göras på rätt sätt. Varje träd är en individ och jag utgår alltid från det enskilda trädet när jag beskär. Beskärningen görs varsamt, vid rätt tid på året, på rätt sätt och med rätt snitt. 

Med det sagt ~ om du känner dig osäker hur du ska beskära är det bättre att anlita någon som kan.

• Regel nummer ett är att tänka efter innan du beskär, fråga dig själv vad du vill få ut av beskärningen och utgå därifrån. Varje klipp ska vara motiverat. De flesta växter behöver inte beskäras för att må bra, med undantag för de flesta fruktträd som bör beskäras för att ge optimalt med frukt. 

• Gör aldrig större snitt än 10 cm i diameter

• Ta aldrig bort mer än 1/3 av trädets eller buskens ursprungsstorlek

• Var noga med att spara grenkragen. Det är trädets apotek som kommer läka igen snittytan. Använd inte ”plåster” eller sårbalsam som säljs i diverse butiker, det stänger in bakterier som kan leda till sjukdomar och röta.

• Lämna inga tappar, de kan bli en ingångsport för röta och sjukdomar.

• Såga på rätt sätt för att undvika fläkning. Se bilden nedan.

• Vid beskärning av buskar kan du tänka ”gallring” snarare än regelrätt beskärning. Läs mer längre ner.

• Använd bra redskap. Med en vass sekatör och en grensåg kommer man långt. Jag använder sekatör nr 6 från Felco, en modell som håller många, många år och har utbytbara delar om något skulle gå sönder. Använd aldrig fogsvans och motorsåg, snitten blir bättre med en grensåg – vilket gör att trädet kommer ha lättare att läka.

• Och sist men inte minst ~ tänk på säkerheten. Använd stabila stegar och ha på dig ordentliga skor. Ha alltid plåster nära till hands, redskapen är vassa.

Korrekt beskärning med tre snitt, vid beskärning i JAS

Beskärning av fruktträd

Ta en bild på trädet innan du börjar beskära, på så sätt kan du hålla koll på hur mycket du har klippt bort.

Steg 1. Ta bort döda och sjuka grenar

Steg 2. Ta bort vattenskott – obs. detta steg görs under flera år. Ta bort max 1/3 av vattenskotten per år.

Steg 3. Ta bort inåtriktade och korsande grenar som skaver mot varandra, stamskott och rotskott. 

Steg 4. Ta bort grenar som växer för tätt för att få luft i kronan – oftast är detta steg uppnått efter att du gjort steg 1-3.

Beskärning av fruktträd i JAS

Beskärning av buskar

Den bästa beskärningsmetoden för de flesta prydnadsbuskar och bärbuskar är att gallra ur de äldsta, grövsta grenarna. Även grenar som sticker iväg ”åt fel håll” kan tas bort. Ta bort max 1/3 av buskens storlek från start. Klipp dessa 10-15 cm ovanför marken. 

Undvik att klippa mitt på en gren – de flesta buskar funkar så att grenen kommer att grena sig där du klipper. Det innebär att du kommer få som en buske en bit upp på busken.

En del buskar kan beskäras med total nedskärning (10-15 cm ovanför marken), bland annat ölandstok, vresrosor, rosenspirea och berberis. Men det görs bäst på vårvintern, när all näring och energi är samlat i rotsystemet. Efter en total nedskärning behöver du ge buskarna extra mycket näring på våren.

Beskärning av barrväxter

Samma tankesätt som för övriga växter gäller vid beskärning av barrväxter, med det viktiga tillägget att aldrig beskära in till brun ved ~ lämna alltid gröna grenar bakom snittet. Brun ved skjuter inte nya skott, åtminstone inte tillräckligt för att dölja det bruna hålet. 

Ett undantag är idegran, som klarar hård beskärning och kan klippas in till gammal, brun ved.

Sarah Berger Kullberg Trädgårdsdesigner Örebro

/Sarah

Här på bloggen delar jag med mig av tips om trädgårdsdesign, odling och allt möjligt som har med trädgård att göra. Hunden Evi och naturupplevelser är andra stora intressen. Bor och är uppvuxen i Örebro. 

Inga kommentarer

Skriv en kommentar