Boktips: Klimatsmart trädgård

Boktips: Klimatsmart trädgård

I boken Klimatsmart trädgård ger Susanna Rosén både bakgrund till varför det är viktigt att ha en hållbar trädgård och handfasta tips hur du gör din trädgård mer hållbar. Rosén är journalist, biolog och författare till ett 20-tal trädgårdsböcker.

Klimatsmart trädgård

Den här boken känns verkligen rätt i tiden, där rubriker om klimatförändringar, minskande antal pollinerande insekter och extremväder avlöser varandra. Vi har flera veckors torka bakom oss och i delar av landet varnas det i skrivande stund för översvämningar. Rosén beskriver på ett pedagogiskt och intressant sätt varför biologisk mångfald är viktig och hur vi kan anpassa våra trädgårdar för att gynna den biologiska mångfalden.

Boken Klimatsmart trädgård innehåller 8 kapitel med rubriker som ”Var klimatsmart – utgå från det du har”, ”Pollinerande insekter och andra djur i trädgården” och ”Hållbara sätt att odla”. Och om du som jag är svag för trädgårdsskisser presenteras flera olika idéträdgårdar med ritning och växtlista, till exempel ”en torr och stenig trädgård”.

Använd det du har i en klimatsmart trädgård

På tema ”utgå från det du har” drar Rosén paralleller till trenden att riva ut och renovera kök eller badrum vid flytt till en ny bostad – oavsett om det som finns funkar eller inte. På samma sätt vill en del nya trädgårdsägare börja om från början och göra trädgården till sin egen, utan att veta vad som finns där sedan innan. Ett bra råd till nya trädgårdsägare är att bo ett helt år i en trädgård innan man börjar göra förändringar i trädgården, då hinner man se vilka växter som finns. Om man sedan bestämmer sig för att ersätta gamla fruktträd och etablerade perennplanteringar med stora trädäck och klippta gräsytor kan man gärna bryta av med blommande rabatter och krukor för att nyttoinsekter ändå ska lockas dit.

Träflis i köksträdgården är bra för en klimatsmart trädgård

Här har beskärningsrester använts i köksträdgården, både som flis i gångarna och kantstöd runt odlingsbäddarna.

Välj växter som trivs

I en klimatsmart trädgård väljs växter efter platsen

En grundsten inom trädgårdsdesign är att välja rätt växt till rätt plats. Med rätt växt på rätt plats får man både en vacker och lättskött trädgård med minimal skötsel och framför allt – en klimatsmart trädgård. Om du har en etablerad trädgård kan du utgå från den omgivande miljön och vad som växter på platsen, för att sedan komplettera med växter som trivs i det aktuella läget. I boken ges tips på växter som trivs i olika jordtyper och lägen – till exempel växter som trivs i lerig jord, dåligt dränerad jord, torr sandjord, soligt eller skuggigt.

Att använda det som finns i trädgården handlar också om att återanvänds material som finns i trädgården. Använd kvistar och grenar från beskärning av buskar och träd till växtstöd eller flisa och använd i gångar. Förbättra din jord med vissna löv och nedklippta växtdelar – det gör jorden bättre och du slipper köra iväg ”trädgårdsskräp” till tippen.

Rensa bort ogräs – eller inte?

Rosén menar att man inte behöver ”jaga” ogräs i onödan, vilket jag helt och fullt håller med om. Ogräs är ju egentligen bara växter som vi har svårt och kontrollera och därför inte vill ha i vår trädgård. Visst finns det ogräs som vi absolut vill hålla borta från våra rabatter och odlingar – bland annat kirskål och parkslide är ogräs som är riktigt svåra att bli av med. Men det finns också mer ”snälla” ogräs som går att hålla borta från rabatterna utan att för den skull utrota dem i hela trädgården. Många av de växter vi kallar ogräs är också mumma för våra pollinerande insekter, till exempel maskrosor innehåller mycket mat till humlor och andra nyttoinsekter. Här hemma får ogräs växa fritt i trädgårdens vilda delar, men jag brukar försöka hinna ta bort frökapslarna på tistlar, brännässlor och maskrosor innan de sprids in i mina odlingar och rabatter. 

6 korta tips för en klimatsmart trädgård

1. Återanvänd vissna löv och gräsklipp för att förbättra jorden i din trädgård

2. Locka pollinerande insekter genom att plantera fjärilsväxter 

3. Spara gamla stockar och kvistar eller sätt upp ett insektshotell som nyttoinsekter kan bo i

4. Använd ALDRIG kemiska bekämpningsmedel i din trädgård

5. Samla regnvatten i tunnor

6. Starta en kompost i trädgården

Humla på gul jättevädd
Sarah trädgårdsdesign online och i Örebro

Sarah Berger Kullberg

Här delar jag med mig av tips om trädgårdsdesign, odling och allt möjligt som har med trädgård att göra. Hunden Evi och naturupplevelser kan  dyka upp ibland. Bor och är uppvuxen i Örebro.

Inga kommentarer

Skriv en kommentar