Växters ståndort – rätt växt på rätt plats

VÄXTERS STÅNDORT
RÄTT VÄXT PÅ RÄTT PLATS

För att plantera rätt växt på rätt plats krävs att du tar hänsyn till växtens ståndort. Ståndort kan beskrivas som den plats där växten växer och frodas i det vilda. Om du har lite koll på ståndorter är det lättare att välja växter som kommer trivas i din trädgård och du slipper köpa dyra växter som inte har rätt förutsättningar för att överleva och frodas hemma hos dig.

Det är lätt att förälska sig i växter och absolut vilja ha dem i sin egen trädgård – så funkar i alla fall jag. Innan du köper hem nya växter är det viktigt att ta reda på vad den aktuella växten behöver för att trivas och frodas. Det du behöver fråga dig är:

1. Vilken jordmån trivs växten i?
2. Vill växten ha sol, halvskugga eller skugga?
3. Vill växten ha torr eller fuktig jord?
4. Är växten vindtålig?
5. Kan du erbjuda en plats som stämmer överens med växtens behov?

Ormbunke

Lär av naturen

Ett tips för att förstå sig på ståndorter är att gå ut i naturen och titta på var växterna växter när de själva får välja. Torktåliga växter hittar du ofta på stränder och ängar. Det är sannolikt en plats med mycket sol och väldränerad sandjord. Växternas blad är ofta små och/eller smala och kan vara håriga eller silvriga. Även fetbladsväxter är torktåliga, eftersom de lagrar vatten i bladen. Fuktkrävande och skuggtåliga växter trivs å andra sidan bäst i ett woodland eller i en lund. Bladen är ofta stora och mörkgröna – större bladyta ökar nämligen möjligheten att fånga upp solens strålar. Du kan alltså lära dig att se på växterna vilken ståndort de trivs i.

Faktorerna som beskriver växters ståndpunkt

Växters ståndpunkt påverkas av:
jordmån, jordens fuktighet, näringstillgång, hur ljus/skuggig växtplatsen är, VINDFÖRHÅLLANDEN samt pH-värdet i jorden.

Jordmån

Våra två vanligaste jordtyper är sandjord och lerjord.

Sandjord är jord som innehåller minst 80 % sand och mindre än 10 % lera och cirka 10 % mull. Typiskt för en sandjord är att den är dålig på att hålla fukt och näring. Om du har sandjord kan du tillföra mullämnen så som löv och andra organiska material, för att göra jorden mer fuktighetshållande och bättre att odla i. Sandjordar värms upp fort på våren och blir kalla fort på hösten.

Lerjord innehåller minst 10 % lera. En jord som innehåller upp till 15 % lera är relativt lätt att arbeta med och odla i. När lerhalten är över 15 % är jorden svårarbetad, det är detta som brukar kallas styv lerjord. Typiskt för lerjord är att den håller fukt och näring bra. Det tar lång tid för lerjordar att värmas upp på våren, men å andra sidan är den varmare längre in på hösten än sandjord.

Vi kan inte byta ut den jordmån vi har i vår trädgård, vilket betyder att vi får välja växter som trivs i den jord vi har. Har du sandjord bör du välja växter som trivs i torra lägen och om du väljer växter som vill ha näringsrik jord får du fylla på med näring under växtsäsongen. Har du däremot en fuktig lerjord bör du välja växter som trivs att stå fuktigt, till exempel funkia.

TIPS! Om du inser att en växt du vill ha i din trädgård inte kommer trivas i den jordmån som finns i din trädgård kan du plantera den i en stor kruka istället. Men kom ihåg att de övriga faktorerna behöver stämma överens med vad växten vill ha.

Jord

Jordens fuktighet

Hur fuktig eller torr din jord är beror dels på jordmånen som beskrivits under föregående rubrik, men även mängden sol som når marken spelar in. När du väljer växter måste du ta hänsyn till hur fuktig eller torr växtplatsen är och därefter välja växter som trivs i den aktuella miljön.

Torra jordar återfinns som sagt där jorden innehåller mycket sand, men även öppna platser som torkas ut av både sol och vind. I öppna lägen kan även en lerjord bli torr, men lerjorden skiljer sig då från sandjorden i att den håller kvar fukten bättre efter vattning eller regn. Andra platser som lätt blir torra är slänter – där rinner vattnet ner och försvinner – och under träd och buskar med rejäla rotsystem. Trädens och buskarnas rötter suger åt sig det mesta av vattnet och näringen och lämnar en torr växtplats för övriga växter. Två sorter som dricker mycket vatten är björk och pil.

Fuktig jord återfinns på vindskyddade och skuggiga platser och som tidigare nämnt där jorden har hög lerhalt. En risk med lerjord är att om den blir för fuktig blir det brist på syre, vilket medför att växterna till slut kommer dö. För att undvika syrebrist i en lerjord är det viktigt att du regelbundet tillför mullämnen, som till exempel stallgödsel eller lövmull, vilket skapar en bra struktur i jorden.

Ljusförhållanden

När det gäller trädgårdens ljusförhållanden brukar vi tala om sol, halvskugga och skugga. Det kan vara svårt att veta vad som egentligen räknas som sol, halvskugga eller skugga. En tumregel är att om solen når platsen mindre än tre timmar per dag räknas den som skuggig, mellan tre och sex timmar per dag är halvskuggig och en plats med mer än sex timmar sol om dagen är solig.

De flesta etablerade trädgårdar innehåller både sol, halvskugga och skugga. Om du har en väldigt skuggig trädgård kan du rensa buskage och täta grenverk för att släppa in lite mer sol, ifall du vill skapa en plats där du kan plantera solälskande växter. Om du å andra sidan vill ha mer skugga i trädgården kan du plantera träd som inom några år kommer skänka skugga åt platsen.

sol, halvskugga eller skugga?

Sol mer än 6 timmar per dag = sol

Sol 3-6 timmar per dag = halvskugga

Sol mindre än 3 timmar per dag = skugga

Vind

Vindförhållandena i en trädgård beror på var och hur den är belägen samt vilka växter som växter i trädgården. En trädgård som är omgiven av en tät häck är mer vindtät än en helt öppen trädgård. Om du har en blåsig tomt kan du skapa vindskydd genom att plantera häckar och träd eller bygga upp plank och murar som tar emot vinden. Det bästa vindskyddet släpper igenom lite luft och är inte helt tätt. Ett tätt plank styr om vinden och den hittar in i din trädgård en annan väg, medan ett glesare plank eller en häck silar igenom luften vilket gör att vinden minskar i kraft.

Vindtåliga växter känns igen på att de har antingen tjocka och mörkgröna, kraftiga och grå eller ludna blad. Lägre växter är mer vindtåliga än höga samt täta växter.

pH-värde

De flesta trädgårdsväxter trivs med ett pH-värde mellan 5-7, vilket är vad jorden i de flesta trädgårdarna ligger på. Det betyder att du troligtvis inte behöver tänka så mycket på pH-värdet om du ska odla ”vanliga” trädgårdsväxter. Ett undantag är rhododendron som vill ha ett lite lägre pH på mellan 4,5 och 5,5, det vill säga lite surare jord.

ståndort 1

Halvskugga-skugga, under uppvuxna buskar och träd – det vill säga i lunder/woodland. Vindskyddat. Jorden är antingen rik på humus eller mager.

Sorter som trivs i ståndort 1 är bland andra funkia, bräken, spetsmössa och sockblomma.

ståndort 2

Sol-halvskugga – i skogsbryn och i anslutning till buskage. Jorden är rik på humus. Mestadels vindskyddat.

Sorter som trivs i ståndort 2 är bland andra höstanemon, nävor och vivor.

Många perenner funkar i både ståndort 1 och 2 om jorden hålls fuktig.

ståndort 3

Soligt läge med näringsrik jord. Mestadels vindskyddat.

Sorter som trivs i ståndort 3 är bland andra solhatt, trädgårdsriddarsporre, pion och blå bolltistel.

ståndort 4

Soliga lägen med väldränerad och torr jord med sand och grus – ofta i stenpartier och örtträdgårdar.

Växter som trivs i ståndort 4 är bland andra kärleksört, taklök och andra fetbladsväxter.

ståndort 5

Fuktiga platser – ofta vid vatten.

Växter som trivs i ståndort 5 är bland andra svärdslilja, kastanjerodgersia och strutbräken.

En genväg som inte lönar sig i längden

Visst är det möjligt att jordförbättra, tillföra näring och hålla jorden fuktig genom vattning för att förändra den naturliga ståndorten. Men det kräver mycket ansträngning och kan medföra stora kostnader vilket gör att det inte är någon hållbar lösning i längden. Det är bättre att anpassa växterna efter den växtplats som finns – än att försöka göra det motsatta. Om du lägger ner tid och omsorg för att välja rätt växter kommer växterna att belöna dig med ett vackert bladverk och magnifik blomning.

Med det sagt behöver du inte slänga bort en växt om du råkat plantera den på fel plats. Kolla istället upp vilken ståndort växten behöver och flytta den till en plats med rätt förutsättningar.

Behöver du hjälp att välja rätt växt till rätt plats?

Tycker du det känns klurigt att välja växter till din trädgård? Om du känner dig osäker på vilka växter du ska välja för just din rabatt kan du anlita mig för att få hjälp att välja rätt växt till rätt plats. Jag erbjuder mina designtjänster för både enstaka rabatter, flera rabatter eller hela din trädgård. I min webbshop erbjuder jag rabattdesign med olika teman, kika in här för att läsa mer. 

Sarah trädgårdsdesign online och i Örebro

Sarah Berger Kullberg

Här delar jag med mig av tips om trädgårdsdesign, odling och allt möjligt som har med trädgård att göra. Hunden Evi och naturupplevelser kan  dyka upp ibland. Bor och är uppvuxen i Örebro.

Växters ståndort
Inga kommentarer

Skriv en kommentar