6 tips för en hållbar trädgård

Hållbar trädgårdsdesign. Det är ett väldigt brett och omfattande begrepp, men jag har försökt koka ner det och beskriva vad jag menar när jag använder begreppet hållbar trädgård. För mig är kärnan att skapa trädgårdar som inte bara är vackra och funktionella utan också ekologiskt hållbara, det vill säga inte skadar klimatet och den närliggande naturen. I det här inlägget sammanfattar jag mina tankar och ger 6 tips för en hållbar trädgård.

Att skapa en hållbar trädgård handlar om långsiktighet – att lägga grunden för en design med växter och material som kommer vara kvar länge – och att göra val som gynnar både naturen, den biologiska mångfalden och vår egen hälsa. Det handlar också om att minimera skador på miljön, minska utsläpp och bevara de befintliga ekosystemen. 

Klippta gångar i blommande gräsmatta

En grundregel är Minska, Återbruka och Återanvända. Med det menas att:

• Minska konsumtion, vattenanvändning, skötsel, hårdgjorda ytor, fossila drivmedel, bekämpningsmedel, osv. Alltså att minska det som har en negativ effekt.

• Återbruka möbler, material, växter, osv.

• Återanvända = kompostera, jordförbättra, förflytta schaktmassor inom trädgården, ta vara på sprängsten, osv.

Med den grundregeln i bakhuvudet går vi vidare till de 6 tipsen för en hållbar trädgård:

1. Låt trädgården vara lite vild

Det allra enklaste vi kan göra för att skapa en mer hållbar trädgård är att låta delar av ~ eller  hela ~ trädgården vara lite vild. I en vildvuxen trädgård finns både boplatser och mat för insekter och smådjur. Det är ett bra sätt att locka djur till trädgården och gynna den biologiska mångfalden. 

Några förslag på sätt som trädgården kan göras vild:

• Minimera höststädningen. Tjocka lager kan så klart klippas sönder eller räfsas bort från gräsmattan, men låt en del ligga kvar och lämna några lövhögar där djuren kan få övervintra. Täck rabatter och odlingsytor med löv. Löven bryts ner och ökar jordens mullhalt, vilket gör att jorden håller fukten bättre. Ett lager löv ovanpå jorden hindrar dessutom ogräs från att komma upp. Fortfarande osäker? Här kan du läsa ännu fler bra anledningar att låta löven stanna i trädgården.

• Låt löv, gräsklipp och nedklippta växter vara kvar i trädgården. Antingen klipps de i småbitar och får vara kvar i rabatterna som jordförbättring eller så kan de läggas i komposten. Här kan du läsa mer om att starta en kompost i trädgården.

• Lämna högar med död ved. 

• Låt delar av gräsmattan blomma. Ett bra knep om du vill att det ska se mer ordnat och välvårdat ut är att klippa öar där gräset och blommorna får växa fritt eller klippa gångar i gräsmatteängen. 

• Fundera över om du verkligen behöver stora uteplatser av hårdgjorda ytor ~ marksten, stora trädäck och vidsträckta gräsmattor? Utgå från dina och din familjs behov när ni planerar trädgårdens olika ytor och gör uteplatserna tillräckligt stora så att ni får plats med det ni behöver. Ett bord med lagom många sittplatser och en plats för vila och ro. Dela gärna upp uteplatserna eller sprid ut dem på olika platser i trädgården, med planteringsytor mellan. Förutom att det är bra ur hållbarhetssynpunkt (mer om växternas nytta längre ner!) så skapar det en mer intressant och spännande miljö när vi delar upp trädgården i flera olika rum.

2. Arbeta med naturen

Välj växter som trivs naturligt i din trädgård och ta hand om de växter som finns i trädgården. 

Utgå från den jordtyp och andra förutsättningar som finns i din trädgård och välj växter utifrån trädgårdens förutsättningar. Det går inte att byta ut den jordmån vi har i vår trädgård, vilket betyder att vi får välja växter som trivs i den jord vi har. Det går dock att jordförbättra för att till exempel göra en lerjord lättare och mer väldränerad; eller för att få en sandjord att hålla fukt bättre.

Genom att arbeta med naturen och välja växter efter de förutsättningar vi har minskar behovet av skötsel ~ och vi slipper köpa nya växter år efter år när de vi har planterat från början inte överlever.

Läs mer: Rätt växt till rätt plats

3. Tänk långsiktigt

Tänk igenom vad ni har för behov och önskemål och skapa en genomtänkt och långsiktig plan för trädgården innan ni börjar göra stora förändringar. Med en helhetsplan som ni kan utgå från när ni utvecklar eller gör om i trädgården är det mycket lättare att ta genomtänkta beslut hålla en röd tråd.

Ett annat sätt att tänka långsiktigt är att välja växter och material som kommer vara kvar länge. Välj långlivade träd, buskar och perenner, eller växter som är lätta att föröka eller föryngra genom beskärning. När det kommer till hårda material har natursten och tegel betydligt längre livslängd än trä och marksten av betong. Välj helst återbrukat eller svenskproducerat för att slippa långa transporter.

 

4. Fyll trädgården med växter!

Fyll trädgården med många och olika växter. Växter har flera goda egenskaper: de binder koldioxid, skapar bättre luft och ökar den biologiska mångfalden. Använd växter för att forma trädgården och dela in trädgården i olika rum.

Det är bra att plantera många olika växter i trädgården. Dels för att olika växter har olika funktioner. Men även för att skapa många olika miljöer, om vi vill ha en mångfald av olika insekter behöver vi en mångfald av växter.

Buskar, träd, perenner, ettåriga sommarblommor, tidiga vårlökar, höstblommande perenner. Tänk variation och lång blomningstid. Det är bra för pollinerande insekter ~ så att det alltid finns pollen och nektar att hämta. 

Lyssningstips: Lyssna på avsnitt 39 av Trädgårdstrollets Trädgårdspodd där jag gästar och pratar om just hållbar trädgårdsdesign.

Växter för torpträdgården, bland annat pion och fingerborgsblomma

5. Återbruka

Återbruka material, möbler och växter. Håll utkik i second hand-butiker, återbruksbutiker (visste du att Örebro kommun har öppnat en byggretur?), på Blocket och i lokala köp- och säljgrupper. Det går att göra riktigt bra fynd! Ibland gäller det bara att ha lite tur och att tänka lite utanför boxen.

Återbruka växter genom att ta sticklingar, ta egna fröer och dela perenner. Många perenner går att dela när de har vuxit på samma plats i några år, faktum är att många perenner mår bra av att delas regelbundet. En hel del perenner, klätterväxter och buskar går att ta sticklingar av. Några som är enkla att sticklingsföröka är kantnepeta, klematis, vildvin, fläder och vinbär.

Dela växter med grannar, vänner och bekanta!

Läs mer: Föröka buskar med vintersticklingar

vintersticklingar av idegran, schersmin och fläder

6. Ta vara på det som finns

Ta vara på de material som finns i trädgården. Kompostera, jordförbättra, använd kvistar och grenar och eventuella schaktmassor, sprängsten och natursten som finns.

Kompostera! Istället för att samla ihop och köra iväg till den kommunala uppsamlingsplatsen med allt material som trädgården producerar under en säsong och sen åka till affären och köpa jordsäckar tycker jag att du ska starta en trädgårdskompost. Med en kompost skapar vi ett eget kretslopp inne i trädgården. Näringen som finns i trädgårdens växter bryts ner och får på sikt återgå till trädgården i form av jordförbättring fylld av näring och goda mikroorganismer. Komposten återanvänder näringen som finns i trädgården gång på gång på gång.

Arbeta med den jord som finns på platsen, istället för att gräva bort all jord och byta ut till anläggningsjord. Jordförbättra med kompost, löv, gräsklipp och stallgödsel!

Ta vara på ev. sprängsten, schaktmassor och natursten som finns. Bygg murar. Jämna ut eller skapa nivåskillnader i trädgården.

Gör klätterstöd av trästörar. Spara julgranen och använd som klätterstöd till luktärter. Använd stockar som rabattkanter eller såga  till trampstockar att använda i rabatter och köksträdgården. Fläta rabattkanter av slanor. När det gäller att ta vara på material från trädgården är det bara fantasin som sätter gränserna!

Sammanfattning: 6 tips för en hållbar trädgård

1. Låt trädgården vara lite vild.

2. Arbeta med naturen.

3. Tänk långsiktigt.

4. Fyll trädgården med växter

5. Återbruka växter, markmaterial och detaljer

6. Ta vara på det som finns i trädgården

Hoppas du har blivit taggad på att tänka mer hållbart i din trädgård! Och att du kan ha nytta av de här tipsen när du planerar eller gör om i din trädgård👩‍🌾 

Om du vill ha hjälp att planera din trädgård kan du läsa mer om mina tjänster här, eller kontakta mig här.

Sarah Berger Kullberg Trädgårdsdesigner Örebro

/Sarah

Här på bloggen delar jag med mig av tips om trädgårdsdesign, odling och allt möjligt som har med trädgård att göra. Hunden Evi och naturupplevelser är andra stora intressen. Bor och är uppvuxen i Örebro. 

Så skapar du en vinterfin trädgård
Inga kommentarer

Skriv en kommentar