Biologisk mångfald – i din trädgård

biologisk mångfald - i din trädgård

Biologisk mångfald är ett invecklat och lite komplicerat uttryck, men det som oftast menas med biologisk mångfald är att det måste finnas en variationsrikedom, både när det gäller djur, insekter, växter och ekosystem. Vad har det att göra med din trädgård kanske du undrar? Läs vidare så ska jag berätta!

Den biologiska mångfalden hotas av mänsklig påverkan på naturen, närmare bestämt att arters livsmiljöer blir förstörda vilket leder till att arterna får svårare att överleva. Vi människor påverkar till exempel naturen genom miljögifter, övergödning och genom att odla få arter på stora ytor. Om du är intresserad av att veta mer om biologisk mångfald och hoten mot den kan du läsa vidare hos SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) här.

Mänskligheten är beroende av att bin och andra insekter finns för att få mat. Cirka en tredjedel av den mat vi äter pollineras av bin och andra insekter. Samtidigt är många insektsarter på väg att dö ut, till följd av matbrist, gifter och klimatförändringar. Utan insekterna skulle utbudet i mataffärernas fruktdiskar vara bra mycket tråkigare. Det låter kanske dystert och som ett stort problem som behöver lösas på politikernivå, men faktum är att även du som privatperson också kan göra skillnad!

Eftersom det finns så många trädgårdar i Sverige skulle det göra stor skillnad om alla trädgårdsägare gjorde något litet för att gynna den biologiska mångfalden. Det är varken svårt eller speciellt ansträngande att göra små insatser som gör stor skillnad. En enkel insats är att ha krukor med blommor som ger mat till de pollinerande insekterna i form av nektar och pollen.

Det är varken svårt eller speciellt ansträngande att göra små insatser som gör stor skillnad.

Som trädgårdsägare har du också fördelar att vinna på att skapa en variation av olika miljöer i din trädgård – det kommer nämligen medföra att olika insekter och djur lockas dit. Genom att ha en mångfald i din trädgård skapas resistens, vilket innebär att din trädgård kommer ha lättare att stå emot angrepp från till exempel skadedjur.

Vad kan du göra i din trädgård?

Städa mindre i trädgården. Välstädade och ”prydliga” trädgårdar är inte bra för den biologiska mångfalden. Du får gärna lämna gärna stenhögar, rishögar och död ved runtom i trädgården, det är naturliga boplatser för insekter. Låt nedklippta växtdelar ligga kvar i rabatterna under växterna, det är bra för mångfalden, jorden och dig som slipper köra bort ”skräp”.

Plantera många olika sorters växter i din trädgård. Om du har många sorters växter kommer du att locka många sorters insekter och djur. Tänk specifikt på att välja växter så att det alltid är något som blommar – då finns det alltid mat för pollinatörerna. Blanda gärna ettåriga och fleråriga växter i din trädgård.

Växter för hela säsongen

Vår: Krokus, sälg/vide, gullviva, fruktträd

Sommar: Timjan, oregano/kungsmynta, akleja, vallmo, gräslök, stjärnflocka

Höst: Kärleksört, höstaster, röd solhatt

Plantera träd och buskar. Träd och buskar kan med fördel planteras nära varandra så att det skapas miljöer som liknar skogsbryn, de ger skydd åt fåglar, igelkottar och andra djur. Tänk variation när du väljer träd och buskar till din trädgård. Om du skapar många olika miljöer så lockas många olika djur.

Om du vill ha ett rikt fågelliv i din trädgård kan du plantera träd och buskar som ger bär, till exempel hägg, fläder, rönn, sälg och körsbär. Dessa sorter ger dessutom insekter mat när de blommar. Buskar och träd kan också fungera som vindskydd och ge skugga, vilket uppskattas av till exempel fjärilar och trollsländor. En spaljé med klätterväxter fungerar också bra som vindskydd och skugga. Sätt gärna flera buskar tillsammans, eftersom buskage ger bättre skydd för fåglar än utspridda buskar. Igelkottar tycker om att ta skydd i täta buskar – ännu en anledning att plantera ett buskage i din trädgård!

Gamla träd är guldgruvor för den biologiska mångfalden, då de är både bostäder och ger mat åt insekter och fåglar. En del av våra svenska träd är boplats åt flera hundra olika arter. Värt att veta är att gamla ekar kan vara skyddade biotoper, så om du funderar på att ta ner en stor gammal ek bör du först ta kontakt med Länsstyrelsen.

Lämna död ved i din trädgård. Många insekter bor och övervintrar i gamla träd. Försök att göra den döda trädstammen eller veden till en del av din trädgårdsdesign. En klassiker är att låta en klematis eller klätterros klättra uppför ett gammalt träd.

Låt en del av din trädgård vara vild. Det kan du göra genom att till exempel låta en del av gräsmattan få blomma eller genom att skapa en äng. Traditionellt har det funnits mycket ängsmark i Sverige, men sedan jordbruket industrialiserades har cirka 98 % av all ängsmark försvunnit och det har påverkat den biologiska mångfalden negativt. Om du inte vill upplåta en del av din gräsmatta till äng kan du plantera eller så ängsblommor i en pallkrage eller stor kruka.

Skapa en äng i din trädgård

• Låt ängen/gräset växa upp ordentligt, klipp ner det med en röjsåg eller slå med lie i augusti.

• Kratta ihop och ta bort växtresterna efter en vecka, då har fröerna hunnit falla av. Det är viktigt att ta bort växtresterna så att de inte förmultnar och ger näring till jorden – ängsväxter trivs nämligen bäst i mager jord

• Upprepa de två första punkterna i flera år så kommer du till slut ha en alldeles egen äng

Ge vatten till fåglar och insekter. Både fåglar och insekter har glädje av ett fågelbad. Lägg gärna en stor sten eller flera små stenar för att underlätta för insekterna att komma åt vattnet utan att trilla i. Ett fågelbad ger även en vattenspegel som är trevlig för oss människor att ha i trädgården.

Sätt upp ett insekthotell. Det finns många olika sorters insektshotell att köpa på marknaden, men det är också lätt att göra ett eget. Till exempel genom att sätta ut ihåliga strån så som bambu eller vass, eller träbitar som du borrat 2-4 mm stora hål i. Placera dina insektshotell på en plats med förmiddagssol och i närheten av växter som erbjuder insekterna mat, det kan till exempel vara sälg, ljung, fruktträd eller helt enkelt maskrosor.

Insektshotell för biologisk mångfald

Ha en kompost. En trädgårdskompost med kvistar, gräs och löv ger dels mat åt massor av insekter och mikroliv, dels skydd åt övervintrande igelkottar och grodor. Ett stort plus är att du kan återanvända växtmaterialet som jordförbättring när det har brutits ner och slipper släpa hem lika många säckar med planteringsjord och gödsel.

Köp inte konstgödsel. Det kanske enklaste du kan göra för att gynna mångfalden är att välja naturliga gödselmedel istället för konstgödsel. Du kan också göra ditt eget gödselvatten av till exempel vallört eller brännässlor (länk) för att tillföra näring till jorden. Om du använder stallgödsel kommer det även att tillföra mullämnen till jorden vilket på sikt förbättrar jordens struktur. Insekterna och mikrolivet som huserar i jorden äter döda växtdelar och kommer bryta ner gödseln till näring som växterna kan ta upp. Till skillnad från konstgödsel bidrar stallgödsel till en friskare jord, vilket i sin tur leder till friskare och gladare plantor. Bra för den biologiska mångfalden och bra för dig som får en fin trädgård.

Använd inga giftiga bekämpningsmedel eller kemikalier. Enligt Naturskyddsföreningen är användningen av kemiska bekämpningsmedel ett av de största hoten mot binas existens. I stället för att använda farliga bekämpningsmedel i din trädgård kan du rensa ogräset för hand, om du har stora ytor med ogräs kan du täcka med en svart markduk under minst en säsong för att kväva bort ogräset. Om du har en större variation av arter i din trädgård är chansen större att det finns nyttodjur som äter upp skadedjur, till exempel tycker nyckelpigor om att äta bladlöss. Ett annat sätt att minska användningen av bekämpningsmedel är att handla ekologiskt.

vårlök för biologisk mångfald
Sälg/vide blommar tidigt - bra för biologisk mångfald

Vill du läsa mer om biologisk mångfald?

Sarah trädgårdsdesign online och i Örebro

Sarah Berger Kullberg

Här delar jag med mig av tips om trädgårdsdesign, odling och allt möjligt som har med trädgård att göra. Hunden Evi och naturupplevelser kan  dyka upp ibland. Bor och är uppvuxen i Örebro.

Inga kommentarer

Skriv en kommentar