Vecka 8: några tankar om hållbar trädgårdsdesign

Under förra veckan släpptes poddavsnittet där jag gästade Jasmines podcast (Trädgårdstrollets trädgårdspodd) och pratade hållbar trädgårdsdesign. Med anledning av det tänkte jag dela några tankar om ämnet här på bloggen också. 

Det finns runt 2 miljoner trädgårdar i Sverige, som tillsammans utgör en yta lika stor som hela Blekinge. Vi trädgårdsägare kan göra stor skillnad och varje trädgård räknas. Hur häftigt är inte det?

För mig är hållbar trädgårdsdesign att skapa trädgårdar som förutom att vara vackra och funktionella även är ekologiskt hållbara. Grundtanken är att minska, återbruka och återanvändaMinska konsumtion och nyproduktion. Minska åtgång av vatten. Minska skötsel, hårdgjorda ytor, fossila drivmedel, giftiga bekämpningsmedel, osv. Återbruka växter, möbler, material, natursten, plattor, osv. Återanvända ”trädgårdsskräp” i komposten, som byggmaterial och för jordförbättring. Schaktmassor kan användas i trädgården för att jämna ut eller skapa nivåskillnader. Sprängsten kan bli till vackra stenmurar.

Hållbar trädgårdsdesign handlar om långsiktighet – att skapa trädgårdar med växter och material som kommer vara kvar länge – och att göra val som gynnar både naturen – den biologiska mångfalden – och vår egen hälsa.

Det handlar om att minimera skador på miljön, minska utsläpp och bevara befintliga ekosystem.

Det handlar om att arbeta med naturen, istället för mot den. Det är betydligt snällare mot vår planet att återanvända växter på nya sätt och komplettera med nya växter än att gräva bort allt och plantera nytt. 

Det handlar om att ta vara på det som finns på platsen. Precis som när gäller att riva ut fullt fungerande kök bara för att ”vi vill ha något annat” vill en del nya trädgårdsägare börja om från början och göra trädgården till sin egen, utan att veta vad som finns där sedan innan. En trend som jag tror (och framförallt hoppas!) är på utdöende. Ett bra råd till nya trädgårdsägare är att bo ett helt år i en trädgård innan man börjar göra förändringar i trädgården, då hinner man se vilka växter som finns och ta tillvara på dem. Läs gärna det här inlägget som handlar om hur du kan tänka och gå tillväga när du tar över en äldre trädgård.

Det handlar om att utgå från de förutsättningar som finns i trädgården –  plantera rätt växt på rätt plats, så kommer de trivas och utvecklas väl i trädgården.

Det handlar om att använda mycket och olika växter. Använd växter för att forma trädgården, skapa rumslighet och höjd. En trädgård med mycket växter binder koldioxid i marken, renar luften, skapar en jämnare temperatur – och skapar goda förutsättningar för biologisk mångfald genom att bland annat ge boplatser och skydd för insekter och fåglar.

Det handlar om att utgå från funktion – vad behöver och vill ni använda trädgården till?

Det handlar om att minska de hårdgjorda ytorna – stenläggningar, trädäck, garageuppfarter. Både för att använda mindre material och för att dessa ytor skapar problem vid översvämningar. Det behöver inte finnas mer hårdgjorda ytor än vad som kommer användas. Förutom att det är mer hållbart sparar det in tid på skötsel – ogräsrensning i grus och mellan plattor kan vi gärna slippa eller hur?

Det handlar om att skapa miljöer som gynnar insekter, pollinatörer och andra nyttodjur. Att bjuda in djuren i trädgården.

Det handlar om att låta delar av gräsmattan växa upp och bli en trädgårdsäng. En gräsmatta ger ungefär lika mycket värde för den biologiska mångfalden som betong – dvs inget alls. Att låta delar av trädgården vara lite vild innebär också mindre skötsel – för att det inte behöver vara perfekt.

Och så klart mycket, mycket mer. Jag skulle kunna skriva en hel uppsats på ämnet, men nöjer mig med det här för idag. Vad tänker du om hållbar trädgårdsdesign? Vilka tankar tar du med dig? Väcker det några tankar och känslor i dig? Lämna gärna en kommentar nedanför inlägget. 

Sarah Berger Kullberg Trädgårdsdesigner Örebro

/Sarah

Här på bloggen delar jag med mig av tips om trädgårdsdesign, odling och allt möjligt som har med trädgård att göra. Hunden Evi och naturupplevelser är andra stora intressen. Bor och är uppvuxen i Örebro. 

Inga kommentarer

Skriv en kommentar